Currently browsing

Page 2

SOOČANJE Z DEJANSKIM

GLASNIK BOŽJE PROŠNJE IMA IME ALI ANGEL ALI PREROK, ODVISNO ALI SE IZRAŽAMO GRŠKO ALI HEBREJSKO   Dragi Bralci, Božje Nam Dejansko Daruje; …

DRUŽINA VIR DRUŽBE MIR DRŽAVE

MATI JE RAJU RAZLOG,  OTAC JE NEBESIMA UZROK,  DJECA SU SVIJETU POSLJEDICA Dragi Bralci Već MISLITI ne o drugima nego NA DRUGE Je Misliti ne o sebi ali NA …

ISTA TISTA IZ 1. dela

2.DEL LEPOTA JE BOGATENJE BOŽJE, DOBROTA SPROŽI NESAMO LJUBEZEN,  TEMVEČ PREŽENE LJUBOSUMJE VRAŽJE   ODNOS LJUBEZNI BOŽJE PROŠNJE JE VERIGA ANGELSKE SILE Duh …

ZLO JE VERJETI V NEVEROVANJE

LEPOTA JE BOGATENJE BOŽJE, DOBROTA SPROŽI NESAMO LJUBEZEN,  TEMVEČ PREŽENE LJUBOSUMJE VRAŽJE PLEMENITOST NAS VODI K PRESVEČENJU SUROVOST NAM USTAVLJA POSVEČENJE Dragi Bralci …