PRAVNO OBVESTILO

ZlatoAngelov.si (v nadaljevanju spletno mesto).

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je Združenje ZdravaAtmosfera (ZA), nosilec materialnih in moralnih avtorskih pravic ter vseh drugih pravic nad vsebinami (besedila, fotografije, avdio-video posnetki), objavljenimi na spletnih mestih, zato je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, predelovanje in/ali razširjanje vsebine ali kateregakoli dela vsebine v komercialne namene brez pisnega dovoljenja ZA izrecno prepovedano.

Uporaba fotografij, besedil, člankov ali avdio-video posnetkov ZA, nosilca avtorskih pravic; Dovoljeno Je Samo In Edino S Humanim Namenom Širjenja Duha Resnice S Pomenom Morale … Nujna je povezava na originalni vir ZA.

Varstvo osebnih podatkov

ZA zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne (lastne) podatke uporabnikov tega spletnega mesta.

Kakršnekoli podatke, ki jih ZA pridobi na kakršenkoli način preko te spletne strani, so namenjeni samo in edino za rabo ZA in jih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Odgovornost

ZA se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih možnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih mestih, s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. ZA, avtorji vsebin na spletnih mestih in ustvarjalci/izdelovalci spletnih mest ne prevzemajo odgovornosti za točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oziroma motenega delovanja le-tega.

Notranje in zunanje hipertekstualne povezave

Narava svetovnega spleta in spletnih mest ZA onemogoča popoln nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave s tega spletnega mesta, zato ZA ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne prek teh povezav oziroma ki jih vzdržujejo tretje stranke. Uporabniki in uporabnice so sami odgovorni za ustrezno in učinkovito zaščito pred nevarnostmi, ki prežijo nanje ob brskanju po spletu.

Neupoštevanje določb Pravnega obvestila

ZA in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih mestih, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V primeru zlorabe vsebin spletnega mesta ali spletnega mesta samega oziroma v primeru kršenja vsakokrat veljavne zakonodaje bo ZA storilce kazensko ovadila. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Vsi intervjuji/prispevki/članki v zvezi z ZdravoAtmosfero, objavljeni tako v tiskanih medijih (časopisih in revijah), na radijskih ali televizijskih programih, elektronskih publikacijah ter v kakršnihkoli drugih oblikah dnevnega ali periodičnega objavljanja na način, ki je dostopen javnosti, so lahko objavljeni zgolj in samo v mediju, s katerim je ZdravaAtmosfera sklenila dogovor za intervju/prispevek/članek.

ZdravaAtmosfera ne dovoljuje povzemanja, kopiranja ali druge oblike reprodukcije vsebine samega intervjuja/prispevka/članka ter slikovnega in video materiala, ki je priloga takšnemu intervjuju/prispevku/članku.

Morebitno povzemanje vsebine intervjujev/prispevkov/člankov je tudi v nasprotju z Novinarskim kodeksom, ki v prvem členu določa, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in se izogibati napakam.