1. Maj Blagdan Delavca Svetega Jožefa, Mednarodni Dan Dela

Z Namenom Pomena, da bi Vernike Uspeli Obraniti na Dan 1. Maja od črne magije (ki ga črnomagijaši izvajajo pod krinko prizme dela prostega dne, da bi pridobili čimveč Ljudi za sužnje ujete v žrtve preko zabavljanja V Imenu Slavljenja) jim je Zavedani del Svete Rimokatoliške Cerkve Daroval Varovanje Svetega Jožefa, ampak izogibanje od Slavljenja Ustvarjalca Ustvarjanja

Samega Dragega Boga Jezusa Kristusa, vseeno ali zavedano ali nezavedano ni od Svetega Duha.

Imenovanje praznika Dela so naredili ne antiteisti, temveč zlobni Ljudje; prostozidarji masoni iluminati, a v bojevanju proti črni magiji Je Sveta Rimokatoliška Cerkev Zaščitila Svet S Slavljenjem Svetega Jožefa na ta Dan, ker je Delavec.   

Evangelisti, tako Matej kot Luka Omenjajo, da je Sveti Jožef iz Davidovega in Salamonovega Kraljevskega Rodu.

Jožef je v imenu Adama, Marija je v imenu Eve, Dragi Bog Jezus Kristus Se Je Spustil biti Človek v imenu Abela in tako Je Zmagal nad odpadlim luciferjem, ki si zaradi kaina vsiljuje pravico nad Človekom s pritiski prisvajanja Sveta – satan je preko kaina uspel ubiti Brata Abela, ampak nebo uspel ubiti Pravega Človeka Pravega Boga, ker Ta ni Rojen Zemeljsko, a vseeno je Rojen na Planetu Zemlja.

Delo Izgrajuje Dušo (v nedelo se s šepetom pritihotapi prekletstvo) in če je Delo v Radosti, se Človek Daruje Ustvarjanju Duha Sreče in le tako se mlajši Učijo Z Veseljem biti tako Zdravitelji kot Skrbitelji – če preneha Sočutje Za Odgovornost Do Dela, pride hitro duh nesreče na; Naraščaje Javnost Generacije.

 Zdravo In Pravo Delo Obogatuje Človeka, ker Božje Priporoča Ljubiti Odnose In Svetuje Ljubiti Verigo Ustvarjanja Dobrih Ljudi Za Plemeniti Narod.

 Ime “Jožef” v hebrejščini Namensko Pomeni; Dragi Bog Daruje … Božansko Moč Za Dobroto In Božanstveno Pomoč Za Plemenitost.

Življenje Sve+to=sti Nagrajuje Slavni Duh Svetosti:

     Za Voljo Z Izvrsnostmi Srčnosti,

     Za Hotenje Z Vrlinami Duševnosti,

     Za Željo Z Vrednotami Umnosti.

 Z Velikodušnostjo Božje Preko Jožefa Daruje Skrušenost, Da Bi Se Vsi Moški Naučili Biti Kot Kruh tako Do Žensk kot Do Naroda – kot Pecivo Otrokom.

Zaradi tega Nam Sveto Pismo Razodeva Jožefovo Dobroto (Matej 1,19) v Hebrejščini Z Besedo (Biblija zaradi podlosti kneza teme z omenjanjem služi z Besedo pravičen, a pravzaprav je zdrava Beseda Plemenit) pravičen” ‘Plemenit’, z drugo Besedo Pobožen.

Štiri Evangelijska Pot Izgrajuje Človeka Za:

– Odličnost Do Stvarnosti,

– Odprtost Do Iskrenosti,

– Odločnost Do Resnice,

– Predanost Do Pravega med nepravimi,

sicer drugače Svet trpi muke in gre za Služenja Z Darovanjem Vsake Minute Vsakemu Trenutku.

 Jožef je Primer Priče V Vzoru Obljube kako Božje Priporoča Živeti, da bi Človek Imel tako Radostna Leta kot Srečno Usodo Z Veselostjo Prerojevanja v težkih Dogodkih tovornih Situacij, zaradi politike brezbožnikov.

 Zaradi brezbožnikov 1. Maj izkoriščajo odpadniki Človeškega Rodu, glede na to, da se ukvarjajo s črno magijo, s katero satanizirajo Svetovnost, a Sveta Rimokatoliška Cerkev ni prva Določila, da je ta dan Blagdan Dela, ampak je naknadno Obranila Nedolžne, Zaščitila Nemočne, S Slavljenjem Jožefove Svetosti.  

Na ta Dan, 1. Maja, vsako Leto od Adama In Eve, črnomagijaši žrtvujejo Ljudi in do dandanes niso prenehali, a niso niti prepovedani.  

http://www.novi-svjetski-poredak.com/2013/05/03/1-maj-praznik-rada-tajni-znak-i-praznik-iluminata-valpurgijska-noc/ Vir: Novi Svjetski Poredak – 1. Maj 

Na žalost je danes v ZDA kot religija uradno priznana  satanistična cerkev (church of satan) in zaradi tega je, kar je prežalostno, tudi v vseh Drugih Deželah Na Svetu.

Za sosednjo Hrvaško vemo, da je že od leta 1977 v Varaždinu registrirana, a Slovenija zase molči, ampak se vseeno  ve, da je v Ljubljani registrirana Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonenja. 

Druidske črne maše so postale Legitimne in Legalne in jih folklorno imenujejo festival ognja (izvira iz Anglije) pa zažigajo Nedolžne  da bi se hudiči in demoni preko ritualne zanositve  sprožili tako nad nemočnimi pijanimi in drogiranimi Ljudmi kot tudi nad coprnicami.

V letu obstajajo coprniški dnevi, preko katerih črnomagijaši ogrožajo Civilizacijo Človeštvo Narode Rase, a o tem se molči pa se na Planetu Zemlja, namesto da bi se služilo Življenju,  služi smrti in   Otroke se preko sistema namerno oddaljuje od Dragega Boga Jezusa Kristusa.

Združenje ZdravaAtmosfera