14. februar Ljubezen Svetega Valentina

Zaščitnik Ljubezni in Branilec Oboževanja Do Konca Življenja  

Drage Bralci, z opisom Borilca Za Ljubezen V Vas spodbujamo, da z lastnostjo prepoznate Dostojanstvo, ki si ga Človek Zasluži, Ko Drugemu Daruje Usodno Ljubezen.  

Legenda Časti Nam S Priporočilom Trka Na Srce, da je Rimski Duhovnik, ki S Popolno Strastjo Zagovarja Varovanje Verovanja V Dragega Boga Jezusa Kristusa (kajti ne gre brez Poroke, kot je opisano v Kani Galilejski) in je na vseh nas, da v Javnosti S Slavjem Povzdigujemo Vse Generacije, Da Je Steza V Kraljestvo Božje Tako Ozka Kot Strma in ni drugega načina razen, da se za Otroke Ustvarja Poročena Družina, katera edina Drži Državo oziroma takrat Kraljestvo Angelovanja.  

Sveti Valentin je bil zaradi neprestanega Skrbljenja Za Duše S Poročanjem Parov pod pritiskom preganjanja (zliduhove sluge so ga napadale, da bi lahko imele žrtve ujete v suženjstvo kneza teme – neglede, da bežijo v negiranje nasilja, ker se skrivajo pod cesarjevimi zakoni) in nujno nam je razkriti, da je enako od istih satanskih slug, ki bežijo v skrivanje za zakonom, brutalno medijsko napaden tudi Naš Preljubi Učitelj Pastirske Besede Dragutin Barušić, ker Poroča vse Pare.  

S to razliko, da ga danes nemorejo tako lahko ubiti, kot so to lahko naredili Svetemu Valentinu.  

Zato Vas Prosim, če si želite Blaženost Ljubezni, Svobodno Si Pridite Zaslužiti Blagoslov k Našemu in lahko tudi Vašemu Angelskemu Učitelju, ki tako ali tako ni V Duhu Vidnega, temveč je V Duhu Nevidnega Sveta.  

Vsi Mi Smo Priča Obljube, Ker Smo, Ne Samo Radostni Srečni Veseli Pari, temveč smo Z Radostjo Presrečni In Najbolj Veseli Pari, ki jih je Zgodovina kdaj koli imela.

Samo Pari, ki si nedovolijo Učiti od Preroške Pomoči

izgubijo Duševnost, ker se zaradi dezinformiranosti samokaznujejo z osebnostjo, da se ločijo namesto, da se lotijo biti eden drugemu Vzor za Primer.  

A to ni mogoče, če ni Živega Duhovnega Skrbljenja Za Žive Pare.  

Valentin je bil zaradi Svetosti mučen s trpljenjem do smrti, ker Je Poročal Pare In Pomagal Kristjanom.  

Cesarstvo Cesarja Klavdija II je zato, da bi podtalno na oblasti skrilo sluge črne magije, vse zakrilo z izjavo, da so samski moški boljši vojaki kot tisti, ki že imajo Žene in Družine.

 Pa kot da so zato prepovedane Poroke z namenom, da bi cesarstvo imelo močne vojake, a ozadje tega je finančno neskrbljenje za Žene, da bi lažje padle v roke zvodnikov in Učenje moških, da se priklonijo homoorientaciji, ker po terenih cesarskega teritorija so se moški vojskovali, tako proti nemočnim kot nedolžnim in se med seboj ljubezensko izpraznjevali.

KO BI BILI ZARES NA OBLASTI HETERO NASLEDNIKI, BI BIL DVOJNI BLAGOSLOV, PRVI JE, DA BI SVET BIL PRAVI RAJ, A DRUGI JE, DA BI DRUŽINE BILE SRČNO ZDRAVE.  

Duhovnik Valentin se je zavedal, da je ta prepoved krivična in zato se je odločil, da bo še naprej na skrivaj Poročal zaljubljence.  

Ko je cesar to izvedel, ga je obsodil na smrt, tudi zato, ker je samega cesarja želel spreobrniti V Varovanje Z Verovanjem Na Angelski Ravni Svetega Duha.  

Med vsemi dobrimi deli je Duhovnik Valentin vrnil tudi vid slepi poganski deklici, ki se je skupaj s svojo Družino Iz Velike Hvaležnosti Dala Kristiti, ozdravil je tudi sina nekega pogana, ki je bolehal za tako imenovano »božjastjo«, v današnjem času imenovano epilepsija, pa so se tudi Pokristjanili.  

Dandanes poznamo stari ljudski rek, ki pravi, da je Valentin – prvi spomladin.  

To v namenu pomeni, da se je najbolj trda zima že končala in da je to prvi znanilec pomladi.  

Drugi rek, ki prav tako dopolnjuje prvega pa pravi Sveti Valentin ima ključ od korenin.  

Pa se na jugu Z Njegovim lastnim dnem začenjajo prva spomladanska vrtna ter poljska opravila in razna začetna dela v vinogradih, takrat se tudi veliko rastlin poseje.  

Veliko Prednikov je znalo povedati, da se je na jugu tudi drevje začelo s tem dnem počasi prebujati, kajti korenine naj bi pognale prve sokove po deblu navzgor proti vejam, kar naj bi omogočalo ob zadostni količini sonca tudi razcvet listov in cvetov.  

Ob koncu vam ljube bralke in bralci razodevam, da je Zdravilec Valentin proti trojstvu zla; okužb bolanosti zastrupljanja, enako nasprotuje potrošniškemu sindromu nakupovalnega simptoma, ker trg in trgovanja nimajo nič Z Dragim Bogom Jezusom Kristusom.

S SRČNOSTJO UPAMO, DA SE NAM BOSTE PRIDRUŽILI BITI NEVLADNA ORGANIZACIJA ZdraveAtmosfere  

Poverjenica Združenja ZA in tajnica Društva Plemenitosti Branka Brinar Kouter