ZAHVALE IN POHVALE NAŠEMU UČITELJU DRAGUTINU BARUŠIĆ

Dragi Bralci, z radostjo v srcu se lahko pohvalim z znanstveno rečeno Legendarnim Učiteljem Dragutinom Barušić. Takšne Učitelje Zgodovina Pozna kot Preroke, kar so Božje Prošnje, ker preteklost ne sme v prihodnosti nadaljevati razloge vzroke posledice prekletosti. Zato je premalo reči, da je Učitelj Drago samo Misijonar v Poslanstvu, ker:

 – z Inteligentnim Sijajem Pozitivne Vdanosti,

– z Intelektualno Silo Veličanstvene Odločnosti, 

z Emotivno Svetlobo Popolnega Poguma

je več od kakršnihkoli Mistikov, ki se tako ali tako v iskanju sebe, na žalost, ne najdejo v službi Naroda, temveč v službi samemu sebi in tukaj me je naučil z vedenjem videti luciferjevo napako. Tako sem prepoznala, da Svet s seboj narobe ravna, ker knez teme seje sladke šepete in zato lahko žanje Človekovo Dušo, pa ima zaradi upora z gnevom ljubosumja ime satan in satanizem, pa je vse neposlušno Dobroti ali Plemenitosti oziroma Dragemu Bogu.

Naš Legendarni Učitelj Dragutin Barušić pa je most do Dragega Boga Jezusa Kristusa. S starševskim pristopom velike Ljubezni Dobrote Lepote Bogastva popelje Človeško Dušo v Milino Božje prisotnosti, ki sije skozi Njega. Seveda, če je Človek iskren in odprt, bo to tudi začutil.

Kajti Njegovo iskreno Prijateljstvo je odkritje sporočila v intimi zvezanih stapljanj, zato nikoli niti pod razno ne potrebuje:

– nobene tehnike v pristranskosti, temveč Pouk Angelskega Navodila namesto kritike;

– nobenega stila v prisotnosti, temveč Nauk Božje Jasnosti namesto principa;

– nobene metode v pristnosti, temveč Poduk Duha Svetega Z Nasvetom namesto kriterija;

kajti Naslednikov Odvetništva Milosti Odpuščanja ni mogoče varati.

V Življenju pa vsak potrebuje vodstvo na poti od nevednosti k znanju, od naivnosti k dobroti, od neznanja k modrosti.

Hvaležna sem Svetniku in Preroku Dragutinu Barušić za njegovo vodstvo, da me s srčnostjo vodi po poti do spoznanja vrednot, da znam življenje živahno uživati in ga Oboževati.

Zato Obdržimo plamen hrepenenja po Božanskem, da se naučimo biti koristni za Narod in da kot Dobrota služimo Sočloveku, tako kot naš Učitelj Prerok Drago, ki je Vrednota Plemenitega Človeka s Progresijo Garantirati Napredek Človeštva.

Ana Berginc, Poverjenica ZdraveAtmosfere

ZAHVALA UČITELJU

 Hvala ti Učitelj Drago, da me učiš, kako s Pogumom postati in ostati Plemenit Človek, ki mu ni vseeno za Človeka Narod Človeštvo Civilizacijo. Močno se zavedam Blagoslova in Sreče, da sem te spoznala in prepoznala Tvoje Božje Poslanstvo. Hvala ti, da me vodiš in opogumljaš na poti Morale in Dobrote. Narod želi imeti Svobodo in Zaupanje. Samo Človek, ki moralno služi Človeku, usmerja Civilizacijo dalekosežno za dobro sebe in celotnega Naroda. Hvala ti za Vzor in Primer predanega Srca, čiste Duše in modrega Uma.

Vera Šikanić, Poverjenica ZdraveAtmosfere

 ZAHVALA UČITELJU

Dragemu Bogu Jezusu Kristusu se zahvaljujem, da je mojo življenjsko pot usmeril k našemu Učitelju Dragutinu Barušić , ki me osvešča iz praznine zaradi životarjenja povprečnega mladega človeka. Kot zadrt antiteist sem odklanjal darove Svetega Duha s praznim tolaženjem »idealnega« komunizma in nenehnega vrtenja v krogu mlatenja prazne slame v stilu »a gremo na pijačko«. Odkar sem v Življenjski Šoli Učitelja, sem opravil ogromno premikov v smeri duhovnega zbujanja in življenjskih podvigov. Hvala Dragemu Bogu, da mi je preko Učitelja podaril prekrasno ženo, ki mi je zvesta družica na poti odkrivanja Dragega Boga. Hvala Mu, da mi je s pomočjo Učitelja pozlatil življenje.

Andraž Fajdiga, Poverjenik ZdraveAtmosfere

ZAHVALA UČITELJU

Celo življenje sem bila goreča vernica v Dragega Boga, toda nisem imela kril, nisem bila Radostna in ne Pogumna. Nisem se zavedala, da človek lahko, če si to dovoli, za časa minljivega življenja živi v Raju, s tem da ga soustvarja s svojo Poslušnostjo in Skrušenostjo, ker le tako odganja duha zla. Nikoli se nebi naučila delovati in postajati Dobrota, če nebi Dragi Bog na mojo pot poslal Učitelja Dragutina Barušić . Spoznala sem, da vsak človek potrebuje v življenju vodstvo, najbolj pa, da Dragi Bog deluje preko človeka. Zaradi njegove lastne Pobožnosti, Molitve, Vere, se začne Skrbljenje za drugega. Ko sem spoznala Dragota, je moja pot postala kristalno jasna, obenem tudi ozka in strma, saj pot Dobrote ni lahka. Hvaležna sem mu, da me rešuje ravnodušnosti in mlačnosti. Hvaležna sem mu za vse darove, ki jih je Sveti Duh podaril preko njega. Hvaležna sem, da me uči prave Dobrote, saj so besede evangelija: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« ob njegovi prisotnosti dobile pravi smisel v mojem Življenju.

Anja Fajdiga, Poverjenica ZdraveAtmosfere

 ZAHVALA MOJEMU/NAŠEMU UČITELJU

Učitelj Drago, Hvala Ti, ker si v meni prebudil Občutek za Sočloveka. Tako si mi pokazal, kaj pomeni v Človeku videti Delo Dragega Boga Jezusa Kristusa, ki je kot Človek poslan na Svet pokazati ljudem, kako premagovati napadalca satana z vsemi njegovimi demonskimi silami. Hvala Ti, da si v meni prebudil potencial, ki je vedno spal v meni, da z ozaveščanjem pomagam nedolžnemu Narodu iz ujetosti v prekleto preteklost, kar je spanje v pozabi. Hvala Ti, da s Svojo Starševsko Ljubeznijo Skrbiš za vsakega nedolžnega Človeka in si mi Primer in Vzor, kaj sploh pomeni biti Vernik v Verovanju k Dragemu Bogu Jezusu Kristusu, kar je v Varovanju in ozaveščanju Človeka o zaščiti pred demonskimi silami prednikov v peklu. Hvala Ti, ker si meni in moji Družini pomagal rešiti se peklenskih sil, ki so se odrekle Božje Svete Sile. Hvala Ti, ker si me naučil, da folklorno verovanje s tradicionalno navado hoje v Sveto Cerkev brez pobožne Molitve za milost nad vsemi tako nad menoj kot nad ostalimi, ni vera. Hvala Ti, da si v meni prebudil Čut za Občudovanje in Oboževanje Situacij, ki so mi dane v Življenju, da sploh spoznam svojo Dušo in premagam ukoreninjeni strah. Hvala Ti, ker sem zaradi Tebe začela raziskovati Življenja Svetnikov, ki so tako kot Ti trpeli poniževanja coprnjakov in črnomagijašev, tako kot je sam Dragi Bog Jezus Kristus trpel peklenske muke s strani farizejev. 

Sonja Skopec, Poverjenica ZdraveAtmosfere 

ZAHVALA UČITELJU

Iskala sem znanje, kako živeti bolje in lažje. Ker nisem odnehala, me je Življenje nagradilo in dalo možnost spoznati izjemnega Učitelja Dragutin Barušić .

Močno sem Mu Hvaležna za iskreno prijateljstvo in skrb o meni v vseh pogledih Življenja. Pomagal mi je, da se znam veseliti in radostiti vsakega trenutka. Povrnil mi je Zaupanje in Hvaležnost do Človeka in v vse, kar me obdaja, da sem koristna in pomagam vse več ljudem.

Največji dar za vse nas in Narod, Legendarni Učitelj Dragutin Barušić , je Človek iz Naroda, edini pravi od izvora samega, ki nam velikodušno razkriva Božjo Resnico, da mi in Narod ne bi živeli v zablodi, pod hipnozo duha zla.

Uči nas izvornega znanja in spoznavanje Stvarnega Življenja, da bi Človek postal boljši Človek, od sočloveka do človečnosti. Je vzor Dobrote in primer Plemenitega delovanja ter darovanja sebe Človeku Narodu Človeštvu Civilizaciji.

Štefka Ozmec, Poverjenica  ZdraveAtmosfere

ZAHVALA UČITELJU

Hvaležna sem ti, Učitelj Dragutin Barušić, ker si me usmeril v boljše Življenje, povrnil Mir v Srce ter v meni prebudil Hvaležnost in Zaupanje. Hvaležna sem  ti, ker si me naučil, da se Dragi Bog Jezus Kristus izraža skozi Človeka, ki je Dober in da z Verovanjem lahko Varujem vsako Situacijo preko Delovanja za Sočloveka. 

Hvaležna sem ti, ker si najboljši Prijatelj in vsakemu Človeku Dobre Volje lahko Pomagaš, da postane Boljši. Saj zaradi naivnosti in nevednosti povprečen Človek ne prepozna,  da zlo obstaja, zato ga omamlja v tolaženje in životarjenje. Hvaležna sem ti, ker si 100% Človečen Človek, ki ti je mar za Družine. Učiš nas, kako s Plemenitostjo Skrbeti za drugega, ki je šibkejši in pomoči potreben.

Hvaležna sem ti, ker si Vzor Človeka,  ki s Starševsko Ljubeznijo Skrbi za tisoče ljudi, lahko tudi za Narod, Človeštvo, Civilizacijo, Svet.

S Hvaležnostjo Tebi sem najboljše Sreče

Mojca Kurent, Poverjenica  ZdraveAtmosfere

ZAHVALA IN POHVALA MOJEMU/NAŠEMU UČITELJU

 Hvaležen sem ti za vse Darove, ki jih od tebe neprestano prejemam, saj si mi s svojo predanostjo za dobrobit človeka preko prošenj za dobroto vedno ob strani. Hvala ti, da me učiš častnega življenja s svojim zgledom in primerom Učitelja Nedolžnih, ker si me poslal v misijo Evangelijev.

 Hvala ti, da si mi najboljši prijatelj in me oplemenjuješ v moči predanosti, da se skupaj z Narodom bojujem za lojalnost Dragemu Bogu Jezusu Kristusu.

 Hvala ti, da si me naučil razlikovati med svetovnostjo in Duhovnostjo.

 Hvala ti, da se pred Narodom ne sramujem več biti pričevalec Božje Resnice.

 Hvala ti, da sem spoznal, da je Božje prvenstvo Potomcem samo prednost, če smo Predniki pobožni, pa so zato v Družinah kot Državi prisotni Blagoslovi.

 Hvala ti, da me s svojim zgledom učiš, da smo Ljudje sposobni veliko več, kot si mislimo v svoji dezinformacijski omejenosti, če si dovolimo, da nam je Dragi Bog naša lastna Božanstvenost.

 Hvala ti, da me/nas učiš Resnice Sveta, ki životari v podrejenosti knezu teme, in da je edina rešitev v tem, da Ljudje Dobre Volje skozi znoj truda postanemo Vojska Božje Prošnje, ki bo vedno in povsod premagovala zlo.

Sašo Goltez, Poverjenik ZdraveAtmosfere

ZAHVALA IN POHVALA MOJEMU/NAŠEMU NADUČITELJU

Že skoraj sedem let je minilo, odkar sem imela to Srečo, da sem spoznala Izjemnega, a nadvse preprostega Preroka Svetnika Angela Dragutin Barušić. Z drugimi besedami lahko rečem, da je Edini Pravi Nebeški Učitelj, Rajski mojster in kdor ga sreča, ta ga nikoli več ne pozabi. Koliko dobrega se je že zgodilo zaradi ZdraveAtmosfere, oziroma Koliko Ljudem Je Dragi Bog Preko Učitelja Draga Pomagal Doseči Boljše Življenje. To vemo Mi, Njegovi Učenci, saj smo Priča Njegovi Dobroti, zaradi katere nam nikoli več ne bo vseeno za nobenega nedolžnega nevednega naivnega Človeka v Narodu. Preprosto rečeno, navdihnjeni smo zaradi Njegove Plemenitosti v Delovanju.

Vsi mi nebi Spoznali Dragega Boga brez Učitelja Draga in smo mu za vso Angelsko Darovitost Nadvse Hvaležni. Namreč le Pobožen Človek se Vedno Postavi Za Nedolžnega Človeka, ki je zaradi nasilja izsiljevanja in hujskanja v Družini nemočen in zaničevan. Zahvaljujoč Dragutin Barušić, ki prebuja Plemenitost v Človeku, nam ni vseeno, kako neodgovorneži, posebej šibki možje, prepotentni v impotenci, ravnajo z ženskami in kakšne krutosti se dogajajo v Družinah. Javnost se mora pomikati s pomikanji in tako rase ne bodo skrbele samo zase, ker misliti nase v namenu pomena izgubi samega sebe v zgubo. Škoda je, da se popušča duhu, ki ni Sveti, pa se zato lahko dogajajo zoprnosti, da ne rečem coprnosti, na katere se lepijo od samega zla poslane medijske provokacije, katerim ni mar za to, da se Pomaga Človeku, ampak raje iščejo samo senzacije, pa se jim ne sme dovoliti, da bi Družinam sporočali prevaro proti Dragemu Bogu. Hvala ti, Učitelj Drago, da si me naučil, da Človek, ki se ne nauči Uživati Oboževati Starševstvo, ni Duša, temveč je oseba, ki bo vedno uničevala Božje Prošnje v imenu ne sebe (tudi če je nezavedna), temveč pod okriljem kneza teme.

Večjega Učitelja od Dragutina Barušić ni. Čeprav je na žalost popljuvan od antiteistov s črnomagijaškimi služabniki, med katere sodi tudi večina medijev ter pobruhan od religioznih, ki so preslabo poučeni o moči duha zla, s tem avtomatično O Moči Svetega Duha, ker se jim dovoljuje skozi bežanje od spoznavanja resnice in čez napade Na Dobroto Naroda In Plemenitost Družin, da s podpihovanjem podtikajo sovraštvo med ljudmi.

VELIKA TI HVALA, MOJ/NAŠ LJUBLJENI UČITELJ DRAGO, DA SI MI/NAM S SVOJIM DELOVANJEM VZOR IN PRIMER PRIJATELJSTVA, STARŠEVSTVA, ČLOVEČNOSTI, ANGELOVANJA. HVALA TI, DA MI UMIRJAŠ SRCE, KER ZARADI TEBE SI VEČ NE UNIČUJEM SVOJE DUŠE. IN ČE NEBI BILO TEBE, BI MI LASTNI UM KOMPLICIRAL S KOMPLEKSI. A PRITISK NI ZARADI ANGELOV, TEMVEČ JE OD HUDIČEV IN DEMONOV.

S Hvaležnostjo Tebi sem najboljše Sreče

Lana Gabršeg, Poverjenica ZdraveAtmosfere

MOJA ZAHVALA NAJBOLJ ZASLUŽNEMU ČLOVEKU

 Obstaja človek, ki rešuje probleme in prepreke, njegovo ime je Dragutin Barušić. Imam to srečo, da se je od tistega trenutka, ko sem ga spoznala moje življenje obrnilo na boljše, prav tako vsi odnosi, najbolj pomembno pa je, da so moje težave z zdravjem popolnoma prenehale. Občutim se čudežno in neizmerno sem hvaležna za soočanje same s seboj, z resnico o sebi, kakšen človek sem. Zazrem se v sebe in začnem promišljati, kaj vse se je dogajalo pred učiteljem Dragom … ni poti nazaj, niti pod razno. Ne želim več biti to, kar sem bila, sedaj mi je življenje lepše in to mi kaže, da sem na pravi poti.

 Čedalje bolj ozaveščam, kako je pomembno biti stabilen v sebi, vsak trenutek tukaj in sedaj, ne v preteklosti, ne v prihodnosti, ker rastem z Blagoslovljenostjo. O DA, ogromno sem ozavestila, kako se je pomembno učiti in pomagati. Moja energija je drugačna, umirjena. V moji duši je mir, ki ga prej nisem poznala, čeprav je velikokrat nevihta okrog mene.

 V vseh ljudeh, posebej v meni, prebuja ozaveščanje vrednot, vrlin, odličnosti, ki so DOBROTA, LJUBEZEN, BOGASTVO, LEPOTA. Postajam vse boljši človek. Naučila sem se, da meje ne obstajajo, strah pred neznanim je vse manjši in želim si, da bi moj mojster pomagal vsem pomoči potrebnim ljudem v narodu.

Carmen Rogelšek, Poverjenica ZdraveAtmosfere

POHVALA MOJEMU UČITELJU

Učitelj Drago mi je pokazal, kaj je prava dobrota – darovanje za človeka. Z njegovo pomočjo sem postala rimokatoliška vernica, dobila sem čvrsto hrbtenico, sposobnost, da razlikujem dobro in zlo. Učitelj Drago je najboljši zgled čiste dobrote, ki daruje svoje življenje, da pomaga drugim. Rešuje družine, bori se za vsakega človeka, da ga pripelje na pravo pot. Neutrudno uči z zlatimi navodili, kako ponovno postati človečen, kako biti tim sloge, naslon in rame rami. Obuja solidarnost, sočutnost, verigo odnosa in druge, že pozabljene vrednote vrline izvrstnosti. Kaže nam, kako uživati živahno živost življenja. Prebuja k delovanju in odkrivanju lastnih potencialov, saj bo edino hvaležnost rešila človeštvo pred propadom, tako moralnim kot fizičnim. Vrednote, ki jih uči, tudi dejansko živi. Je primer in vzor prijatelja starša učitelja dobrotnika, ki je vedno pri roki, brez lastnega interesa, samo z vztrajanjem na morali in človečnosti. Učitelj Drago je tako skrušen, pobožen in hvaležen za življenje, za vsako mrvico sitnico kapljico, da mu je od Dragega Boga razkrita izvorna resnica o tem, kaj je človek in zakaj je. Hvaležna sem in to milost želim deliti z vsemi ljudmi, da sem spoznala človeka, ki mi je toliko pomagal v življenju, mi vrnil čast, da ga mirne duše lahko imenujem svetnik angel prerok. Samo učitelj Drago razodeva pravo duhovnost, ki je edino moralnost, meditacijo, ki je edino hvaležna molitev k Dragemu Bogu Jezusu Kristusu, in dobroto kot vrhovno vrednoto, ki je nad ljubeznijo. Učitelj Drago je mistik, mojster nevidnega sveta, in svoje znanje velikodušno deli z vsemi, ki se želijo učiti o plemenitosti. Je izvorni učitelj, ki prihaja iz malih ljudi, iz naroda in je veliko ateistov usmeril k Jezusu Kristusu, za kar je dobil tudi priznanje slovenske cerkve. Učitelj Drago se bori za vse duše, verne ali neverne, da se vrnejo k Dragemu Bogu.

Zala Grilc, Poverjenica ZdraveAtmosfere