DRUŽENJE Z NAŠIM VAŠIM UČITELJEM DRAGUTINOM BARUŠIĆ

Naš Preljubi Učitelj Drago, v imenu vseh Simpatizerjev, na njihovo Prošnjo, poleg vseh Pripadnikov, zraven vseh Pripravnikov, prosimo, da nam, Poverjenikom, dovoliš, da zaščitimo Delavnice in tako ohranimo Dostojanstvo Učenosti Z Najlepšo Ljubeznijo, nas 2000 iz vseh ljubljanskih sektorjev, z vsemi novimi sekcijami, katerih še nismo prešteli, saj z vse Slovenije vsak dan k nam prihaja toliko prošenj, da smo presegli 23.819 občudovalcev, kateri so že položili prisego, a ostali so varni simpatizerji.

Vemo, da nas popolnoma razumeš, glede na nasilje prek medijev.

Hvala ti, da Te imamo, Poverjeniki ZdraveAtmosfere , ki smo se prvič soočili s toliko Dušami.