KAKŠEN JE ČLOVEK ?

Večina Ljudi, čeprav se sprašuje, KAJ JE ČLOVEK?, ni v možnosti zaslužiti pravi zdravi odgovor, zaradi pomanjkljivosti tako v znanju kot v stanju.  

Ta trda omejenost žrtve, ujete v suženjstvo trmarjenja, ogroža, vse dokler se Človeku in Ljudem upirajo Prošnje Dragega Boga, da naj bi bili Duše in ne osebe.

Ker Raj je tukaj, če je Človek Človečen, kajti Pobožnost je Odziv na Poslušnost Ohranjanju Verige Odnosa.     

A, potrebujemo se vprašati, KAKŠEN JE ČLOVEK? … ko je otrok, tudi butastim ni skrito, da je odvisen Od Verige Odnosa in to jasno kakšne!, ker Odnos Dobrote Je Veriga Plemenitosti.   

Ko otrok postane polnoleten, je upajmo še vedno do konca Življenja Zavedani Otrok Dragega Boga.  

VELIKA PREVARA JE V TEM, DA JE ČLOVEK, ČEŠ, OSEBA IN DA JE NEODVISEN, KAR NI RES, TEMVEČ JE TO SAMO BLAMAŽA SISTEMA, KI GA SPROŽA SILA SATANIZACIJE ZA LUCIFERJAŠENJE, zato je Svet v težavah in zato je Človek Človeku tujec.      

Človek je od samega začetka obstoja prevaran z dezinformacijami luciferja, ki je zaradi ljubosumja padel v satana, ker je z zvijačo zavedel Evo in tako se je rodil Kajn, ki je zaradi sovraštva ubil brata Abela, kateremu je Oče Adam, pa se je prekletstvo greha preneslo v Svet .

Zato je Nebeškemu Kraljestvu, Ki Je Nevidno, onemogočeno, da bi se pokazalo V Vidnem Svetu, kateri je itak Rajsko Kraljestvo, to ogrožanje od samega začetka se proti koncu Sveta vse bolj stopnjuje z nesramnostjo nasprotovanja, pa je Človeški Rod nesamo obremenjen temveč okužen z bolnostjo zastrupljeno s prekletstvom, da naj bi Predniki večno gnili a Potomci vekomaj plesnili.  

»Umor Abela je bil prvi primer sovraštva, za katerega je Dragi Bog izjavil, da bo obstajalo med kačo in ženinim potomstvom – med satanom, njegovimi podložniki in Kristusovimi Nasledniki.  

Po Človekovem grehu je satan pridobil kontrolo nad Človeškim Rodom, vendar jih bo Kristus usposobil, da se rešijo satanovega jarma.  

Kadar po Verovanju v Božje Jagnje Človek opusti službo grehu, se vname satanov srd.  

Sveto Abelovo Življenje je pričalo proti satanovi trditvi, da Človeku nimogoče izpolnjevati Božjega Zakona.  

Ko je Kajn, sprovociran z duhom hudobnega, videl, da nemore voditi Abela, je bil tako besen, da je uničil njegovo Življenje.

In kjer koli bo kdo, ki bo branil Božjo Dobroto, se bo proti njemu razodel isti duh.  

To je duh, ki je skozi vse veke postavljal mučilne kole in prižigal grmade za Kristusove Učence.  

Toda h krutostim, ki so se nakopičile nad Jezusovimi Nasledniki, hujska satan in njegove vojske, ker jih nemorejo prisiliti, da bi se podredili njihovi kontroli.  

To je bes poraženega sovražnika.  

Vsak Jezusov Mučenec Je Umrl Kot Zmagovalec.  

Prerok pravi: ‘In oni so ga premagali (velikega zmaja, staro kačo, ki se imenuje satan) Zavoljo Jagnjetove Krvi in zavoljo Besede svojega pričevanja in niso ljubili lastnega Življenja prav do smrti.’« (Raz 12,11.9)

Tako satan s slugami, demoni in hudiči, napada ves Svet.

Človek tava v temi, zaradi spanja v pozabi, ker ni Zavedan Božje Resnice, pa zato Človeštvo divja, ker je obsedeno od duha zla.

Vsak Človek se mora vprašati, kateremu duhu služi, ali Duhu Dobrote ali duhu zla, ki ga zavaja in ga drži v navadi, da mu upor do vsebin z odporom do kreativnosti nedovoli prepoznati, kaj je v njegovi lastnosti narobe.

Tako večina Ljudi živi v prepričanju pravice do mišljenja ter bi želeli, da se vse zgodi gotovansko kmalu komotno skoraj komfortno in da se jim ni potrebno truditi, kajti intelektualci z neopranimi možgani se niti individualistično neznojijo, temveč v imenu sistema životarijo.    

Preprosto nimajo želje, da bi se rešili navade, pa zato prav radi; prigovarjajo zamerjajo paničarijo se maščujejo in to obsojanje ni dovolj, pa obtožujejo s predpostavljanjem stališč trditev predsodkov.  

To nagajanje iz sebičnosti ošabnosti zavistnosti ljubosumja, s prevzetnostjo v imenu pretveze svoje glave lastne pameti, vodi k temu, da prav v vsaki situaciji v vsakem Človeku vidijo samo slabo, pa tako vedno za vse krivijo druge in neprepoznajo, da se z dogodki v njih bije boj med Dobrim in zliduhom.

Vendar Človek brez stoprocentne Pobožnosti sploh misli, da lahko vedno odloča sam, ampak ravno zaradi neoboževanja Božje Verige Odnosa nezmore niti spregledati niti sprevideti, da nesluži Dragemu Bogu, temveč knezu teme, a itak je jasno, da dokler Človek nebo postal Človečen in skrbel s Plemenitostjo kot Dobrota Za Sočloveka, bo služil satanu in ne Dragemu Bogu.

Računico ima satan, da bi Človek kalkuliral okoli Pobožnosti in tako zatre Poslušnost in uniči Odziv, z insistiranjem interesov tako dopadanja logike kot dokazovanja ega.

Zato je današnji Človek poln pričakovanj in primerjanj, vse bolj pasiven in vse manj aktiven, ker satan močno pritiska, da Človek nebi bil Dober in Plemenit, kajti to so Božje Kvalitete.  

Dragi Bralci, živimo v sistemu, kjer se vse manj spoštujejo Vrednote Vrline Izvrstnosti, kot so Skrb Za Sočloveka, za vse šibke in revne, za Matere Očete Otroke in Veliko Družino Državo, brez katerih tudi Narod nebi obstajal.

Vse več je korupcije, ki jo izvajajo bogati, a šibke in revne se vse bolj izkorišča in zatira, ker se necenijo pozitivni Ljudje, da bi bili Skupina Timske Složnosti.  

Zato je nujno, da skozi Učenje O Božji Resnici Človek najprej spozna samega sebe, kdo v Resnici je in kaj si njegova Duša želi ter po čem hrepeni, kajti negre brez Klečanja In Klanjanja Dragemu Bogu.  

Vendar povprečni Človek je zastonj močno obremenjen z zaman filozofiranjem o navlaki preteklosti, kar je prekletstvo svetovnosti.  

Pod vplivom klasičnega okolja, v katerem živi, nima jasne slike o tem, kaj je smisel Življenja, nima pravega razumevanja o tem, čemu živi in kaj je njegovo poslanstvo.

Zaradi neznanja O Angelovanju je Človek zmeden, čeprav misli, da je pameten.  

Domišlja si, da že vse ve in nepotrebuje več nobenega Znanja, zaradi sistemskega denarja, prav zato, da bi ostal v neznanju.    

Logika, ki je iluzija in ego, kar je aluzija, mu nedovolita sprejeti Preroškega Vodstva Za Učenje o tem, da je Življenje edino Pobožnost.   

Samo Hvaležen Človek ima Zaupanje in se lahko Nauči Izvornega Znanja V Stvarni Šoli Življenja pri Nadučitelju, ker je Naučitelj  Dragutin Barušić.  

Tako Sebe Izgradi V Boljšega Človeka, Ki Je Odgovoren Za Svet In Garantira Progresijo Narodu, Zato Človeštvu Prinaša Božjo Besedo In Civilizaciji Odrešenje Z Rezultati Prosperitete.  

»Pravo Verovanje, ki sloni na Kristusu, se bo Razodevalo S Poslušnostjo Vsem Božjim Prošnjam.

Od Adamovih dni do danes se je bil veliki boj glede Poslušnosti Božjemu Zakonu.

Med vsemi velikimi so bili taki, ki so se (samo) sklicevali na pravico do Božje Naklonjenosti, kljub temu da niso upoštevali nekaterih Njegovih Zapovedi.

Toda Sveto Pismo Pravi, da je z Deli Verovanje popolno in da je brez Del in Poslušnosti Verovanje mrtvo.« (Jak 2,22.17)

»Kdor trdi, da pozna Dragega Boga, a se nedrži Njegovih Zapovedi, je lažnik in v njem ni Resnice.« (1 Jan 2,4)

Nina B.