MOLITVENA MEDITACIJA ZdraveAtmosfere

V TEMATIKI …. samo zaradi strinjanja s surovostjo, ki se skriva v vljudnosti žrtve ujete v suženjstvo, ljudje nerazvijajo Dobroto in zato nerastejo v Plemenitosti …. tako se Svet muči v trpljenju zvijač praznih zavedenosti, saj seveda je največja pomota verjeti v denar namesto v Svetnike in Svetnice …. ANGELI OHRANJAJO KORAKE V MOLITVI  PLANA IN HOJO V MEDITACIJI VIZIJE.

Vse vidno se imitira z identifikacijo emitiranja iz nevidnega (Opis Razumevanja Promišljanja Opisuje Božje Trojstvo) ker ni nobene razlike niti različnosti razen, če žrtve ujete v suženjstvo surovosti nevsiljujo nered, kar je trojstvo prekletosti:

– z dejanjem nepobožnosti se uničuje Inteligenca

– z delovanjem neodziva se uničuje Intelekt

– z dejstvom neposlušnosti se uničuje Emocija

to so dela zliduha in njegovih lastnih slug.

 PO KOLIČINI DOBROTE JE DRAGI BOG PRISOTEN MED LJUDMI IN TO JE NEBEŠKA POMOČ SVETEGA DUHA ….  

PO VELIČINI PLEMENITOSTI JE BOŽJE PRISOTNO MED LJUDMI, KAR JE SVETINJA SVETOSTI IN TO JE RAJSKA POMOČ ANGELICE ALI ANGELA ….

Koliko manjka Dobrote, pokazuje, da se Človek strinja s toliko večjim kaosom zliduha nad nedolžnimi in mu je ime satan.

 Koliko manjka Plemenitosti, pokazuje, da se Človek strinja s toliko večjim peklom kneza teme nad nemočnimi in mu je bilo ime lucifer.

 B. Anica