NAROD, PREBUDI SE! 1. DEL

Človek, kadar nehodiš Prebujen V Vsakem Trenutku In Minuti, se ti samo zdi, da se ti kar naprej Dogajajo krivice, ker z obsojanjem obtožuješ, da je Dragi Bog Jezus Kristus gluh, saj sicer tebi nebi dopuščal problemov.  

Seveda je drugače, glede na to, da ti sam izzivaš ali s pretiravanji ali z malodušnostjo in tako zavračaš Igrivost Dragega Boga, ko ti Z Malenkostmi trka na Srce, a ti sebi to razlagaš, kot da je motnja.  

Škoda je, da si pustimo spati, pravzaprav se prepuščamo pozabi, ampak ni res, da to izvajamo mi, temveč duh nad nami, no spet smo mi tisti, ki temu duhu dovoljujemo vplivati, da se strinjamo kriviti tako Nedolžne kot Nemočne, namesto da bi se postavili ohraniti Pozitivno Obnašanje (a nevarnost je, če ga nepotrebujemo) brez katerega nezmoremo biti Naravnani Z Željo, da smo S Hotenjem Odgovorni Do Disciplinirane Volje.   

 Situacije nikakor niso slučajnosti in Dogodki niso nobena naključja, to velja za Znanost, ki se je te Temeljne Modrosti Obstoja naučila od Duhovnosti pa kakršne Kvalitete smo,  takšen magnet smo.  

Zaradi tega krivice vodijo v labirinte tako trpljenja kot mučenja, za kar nas nenaprošajo ne Nadangeli ne Sveti Duh.  

Res je, da nas je Kraljestvo Nebes Obdarilo S Svobodno Voljo, a še večja Stvarnost že večja Resnica je, da se nimamo nobene pravice odrekati Dobre Volje, brez katere nikoli nebo Božjega Kraljestva.   

Ne se samoponiževati s samopomilovanjem, da ste vi posebni, a da si drugi nezaslužijo Svobodne Volje, kar je največji Blagoslov, ker Vi Deležni Obstajate v njihovi lastni Usodi, da jih Naučite Osvobojenosti, da boste Primer Vzora za; Skupne Molitve, Timske Meditacije, Složne Volitve.  

Ob vseh teh Dogajanjih pa Dragi Bog Jezus Kristus nepreneha S Šolo Ponavljanja Trojno Obnavljati:”Glejte, plačilo, ki ste ga utrgali delavcem, kateri so poželi vaša polja, vpije; in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami.Ker so; Naraščaji brez Izpita, Javnost brez Lekcije, Generacije brez Testa prepuščeni Korakanju v pekel zaradi Hoje v kaos in ko bi bili Predniki Skrbni Do Potomcev, se nebi nobena sila teme uspela ukvarjati S Prebivalci Planeta Zemlja, temveč sama s seboj.   

Dragi Bog Predobro Vidi in Celo Ve za vse krivice, Pozna stisko vsakega, Od Najmanjšega Do Najzadnjega Človeka, ki se mora prebijati Iz Dneva V Dan pa potrebuje ne Svetovnost temveč Duhovnost, da nebi bil izčrpan in Čustveno razbit s praznino tega Sveta brez Svetega Duha.  

A vse grdobije zanemarjanja in hudobije zavračanja niso od Dragega Boga, temveč so od kneza teme, ki nam nedovoli, da bi dan za dnem Živeli V Hvaležnosti In Zaupanju, ker smo tukaj Z Namenom Pomena Doprinesti Razumevanje Promišljanja Narodom Rasam Človeštvu Civilizaciji.

Dragi Bog sliši, vidi … in odgovarja! ”Ni mi vseeno za vaše nerezultate ali lažne stiske in tukaj sem za vas Z Rešitvami ko dozorite!”   

A kaj, ko ”v svoji glavi lastne pameti” itak s tujimi informacijami in frekvencami roji samo eno, vse kar se mi dogaja je krivica, ampak se Človek noče Prispomniti

 

 

kako Potrebuje Vedeti In Mora Videti, da je on Razlog Vzrok Posledica, ki zaradi pravice do negativnosti sebi in drugim dela krivico.  

Seveda da sile zla zaradi pritihotapljenega prišepetavanja Človeku nedovolijo, da bi lahko sam Prepoznal, se vsaj Seznanil, da je Sveti Duh Zagotovil Spoznanje, no, katera Duša samorazvajena s samorazočaranostmi bi sploh lahko Ugotovila, kako Nujno Je Brati Sveto Pismo.  

Veliko lažje se je prepustiti vlogi žrtve ujete v suženjstvo, ker takrat spimo v pozabi, a mi smo tisti, ki bi lahko Oplemenitili Odnos Z Dobro Voljo, da bi poznani preko Hvaležnosti in nepoznani preko Zaupanja dosegli Ohranjati Verigo Modrosti, ker brez svoje lastnosti, darovane Življenju Za Narode, smo v zaporništvu duha pretkanosti in tako se zavajanja kot zvitosti zlomijo S Štirievangelijskim Služenjem; Družinam Družbam Državam Društvom, da bi S Prenavljanjem Presegli In Prisegli Preporodu V Angelsko Kraljestvo.   

Jezus Kristus je govoril: ”Kdorkoli Vam Da Piti Vodo Zaradi Tega, Ker Ste Moji Meni Mili, Res, Povem Vam, Nebo Izgubil Plačila.”  

Dragi Bralci  Jezus Kristus nas Uči, da smo Njegovi Lastni Apostoli in da Je Od Nas Odvisno ali bo Človek Sočlovek, ker brez tega tako Nebesa kot Raj nimata Učencev, ki bi drug v drugemu videli Angelsko Telo, ki je Božje Delo.  

Kajti Človečnost Je V Sočloveku samo takrat, ko je Pripravljen biti Moč Za Pomoč vsakemu Človeku, da nepotone v temo in to ni samo natočiti Vodo, temveč je Človeka Naučiti Služenju Pravici Do Druženja, Da Bi Bila Dobrota Vidna In Plemenitost Nikoli Več Nevidna.  

Najprej se mora vsak Človek Naučiti Odpuščanja Milosti Odvetništva do zdivjanih, vseeno ali trpijo v mukah ali tistim, ki zlorabljajo zaradi neukosti in če nepotrebuje Učenosti Za Učiteljnost, je pod kontrolo duha zoprnosti, od katerega se uči coprnosti.


 

Saj je Največja Dobrota prav v tem, da se Narod Nauči Sprejeti Odgovornost Do Ljubezni, ker je seveda največja Plemenitost Spremeniti se v Lepoto Notranjosti, kajti brez nje Zunanjost nepozna Lepote.  

Ni druge Poti Resnice Življenja kot Postati Obljuba Za Pravi Primer Hvaležnosti in tako Ostati Priča Za Zdrav Vzor Zaupanja Do Božje Prošnje Med Ljudmi.

Dragi Bog Jezus Kristus tako naproša kot izproša od vseh Duš, da smo Sveti Izvir Miru V Slavnemu Viru od iskanja do najdbe, nesamo Občudovanja (ker ni dovolj biti nevtralen) temveč edino Oboževanja, sicer je drugače vse celo životarjenje, ki;

Leta endemično zastruplja s trohnjenjem, Usode epidemično oboleva s plesnenjem, Prerojenja pandemično okužuje z gnilenjem.     

Biti Zdravilo Zgodovini oziroma Zgodovinsko Zdravilo je Pomen Namena Esence Človečnosti in mimo te Modrosti so samo prebrisani podtikovalci, ki z vabami pretvez v pasti prevare puščajo sebi podobne, ker so itak v potencialu lovci na podlosti, da bi plenili in zaplenili klasičnega Človeka, a nebi ga, če bi Cenil Angelske Pomoči in Spoštoval Božje Moči in ne se čuditi, zakaj Nebesa nezmorejo Ustvariti Rajskih Naslednikov.   

   Če Želimo S Hotenjem biti istočasna Trojnost; Svobodne Volje, Dobre Volje, Božje Volje, to pa je Rojenje Plemenitosti in mimo tega je surovost, ki ovira z blokadami preprečevanja, da Narod nedoseže razlikovanja Dobrega od zlobnega; 

Dolžnosti Zdravijo Psihičnost Pa Situacije Niso Novosti in se izognemo trpljenja, A Obveznosti Zdravijo Fizičnost Pa Dogodki Niso Presenečenja in se izognemo mučenja.

 Kakor Sol Morja Čisti Atmosfero Sveta, da bo Zdrava, tako je Človečnost tista Sol, ki Z Duhovnostjo Časti Svetovnost in ni večjega Dostojanstva, ker je to minimum za Pričo Obljube Dragemu Bogu Vrednega  Človeka, ki je Vrlina Sončnega Žarka, da bi bil s svojo lastnostjo Izvrstna Prisotnost Sonca Svetega Duha.   

Hrepeneti Za Tempom Čudežnih Akcij, Ki Rešujejo Do Blaženosti Prednikov, Je Pogrešati Dinamiko Čarobnih Ambicij, Ki Rezultirajo Do Blaženstva Potomcev, Kar Je Veličanstvenost Velikodušnih, Tako Se Porojevajo Mučenci, Blaženi In Vsako Drugo Pastirjenje V Svetništvu Do Preroštva.     

Obdobje Dragega Boga Jezusa Kristusa nikakor ni sezonsko sprehajanje in edino Z Verovanjem Pobožnosti Odzivnosti Poslušnosti, V Varovanju Z Molitvijo Meditacijo Volitvijo, se lahko zlo vedno zavrne od sebe in drugih tako, da se ga dobesedno odseka Skozi Hvaležnost Čez Zaupanje Z Identificiranjem Božje Volje Preko Človečnosti, Z Emitiranjem Hotenja Svetega Duha Preko Morale, Z Imitiranjem Angelske Želje Preko Humanosti.

Brez Duhovnosti Zgodovina nebi imela Evidence, le-ta pa neobstaja brez Edukacije in zaradi tega sploh lahko Prepoznavamo, da je itak edini Dragi Bog Jezus Kristus Učil Apostole; ‘In ako te tvoja Roka pohujšuje, jo odsekaj; bolje je zate, da brez Roke Živiš Življenje, kakor da bi imel Obe Roki, pa bi prišel v pekel v neugasljiv ogenj’. Tukaj Božje nemisli samo na Človeka, ki pretirava zaradi nestanja iz neznanja, temveč no ampak Misli Na Verigo Odnosa, ker Iz Verige Odnosa Od Otroka Postajamo in Ostajamo Starši – je Zares Res Resno, da Božje Zagovarja Odnos Verige in Sporočilo se nahaja V Oblikah Na Odlikah Starševanja, ker zaradi nas oziroma Človeka je Narod ali Boljši ali slabši in pred Obraz Prestola Svetega Duha nam je najbolje in najlepše stopiti V Imenu Moči Dobrote, V Imenu Pomoči Plemenitosti in nikakor v imenu šibkosti, ker so slabotneži zaporniki kaosa.  

Spomnimo se, da se tako brez Verige kot Odnosa drugi do nas nikoli nebi Prispomnili Ugotoviti, da moramo Z Življenjem potrebovati Zagotoviti tako in tako Nedolžnim, da bodo Nenemočni.  

In Božje nikoli neusposablja nobenega Bitja, a da pri tem nebi Z Misijo Poslanstva Skrbelo Za Svet.    

Ne Človek in ne nečlovek neustvarjata temveč no ampak Ustvarja;

– Človečnost, brez tega ni Inteligence,

– Morala, brez tega ni Intelekta,

– Humanost, brez tega ni Emocije.  

To so Pogoji Za Duhovnost, ker; Sijaj Se Pogovarja, Sila Se Dogovarja, Svetloba Je Pogodba, izven tega; ni Veselja Zvezd Na Nebesih da bi Za Naraščaje Misel Bila Smisel, ni Sreče Meseca Za Vedrino Noči da bi se Javnost Osvežila V Moči Za Pomoči, ni Radosti Sonca da bi Generacije prenehala prevzemati senca.     

  Svetnicam in Svetnikom je Z Leti Prerojevanja Bistro, da V Korakih Življenja, da V Hoji Usode, hudiči in demoni plenijo plen pa s podtalnimi izzivi podlo igrajo čudne prisotnosti, češ da so Čudežnost v imenu Rajske Sile (zaradi tega so lažne religije) a Nebeške Prošnje Se Prepoznavajo; V Klanjajoči Progresiji Uma Za Družbo, V Klicajoči Garanciji Duše Za Družabnost, V Klečajoči Prosperiteti Srca Za Družino.    

Pristopiti K Verovanju Povezuje V Pripadnost Varovanja – ko vojak z obveznostmi zadolži uniformo, lepše povedano, če vojak vstopi v vojsko, se ga zaznamuje z uniformo, ne, da bi nebil vojak – glede na to religiozništvo ni vsebina, dostojna Slavljenja Dragega Boga med Ljudmi, ker nima rekreativnega Odnosa, da bi Vrhunsko Čistila Psihičnost, niti kreativne Verige, da bi Vrhovno Častila Fizičnost – tako Nevidni kot … Vidni Svet In Telo Človeka Sta Enako Božje Delo.

Med Pravo Veroizpovedjo, ena od nepravih si; razodeva narobe Razumevanje, razkrinkava napačnost Sprejemanja Za Spreminjanje, razkriva nerodno Promišljanje … ko Človek Živi V Imenu Prebujenega Življenja, takoj Ozavedan prepozna zlo in nepada pod njegov vpliv, ker zna reči; ne, to ni Božje in to ni od moje lastnosti … upamo, da se vam je posvetilo, kakšna je globina prevare pretveze podtikanja prebrisanosti nad Človekom, to pa so štirje evrageliji in da si nebi dovolili kdajkoli pomisliti, da so to štirje Evangeliji, a niso niti bili niti bodo, ker Človek nima Moči sam po svoji lastnosti brez Božje Pomoči vedeti in videti razliko, kdaj se preklete sile s pritiski udobnosti vsiljujejo, da so Svete, sicer niso plenilci in drugače nezmorejo plen s pastmi ujeti v vabi za žrtev v suženjstvo. 

Prava Veroizpoved med nepravimi reče; kajti, ker si dovoljujem, V Meni Stanuje Dragi Bog, sem Zdravilo, a glede na to, da Božje Je Zdravilo, Ustvarjanje Svetega Duha Je Zdravje pa Ustvarjanje Angelov Ustvarja Zdravje.

Se nadaljuje …

Poverjenica Združenja ZdravaAtmosfera Anica Berginc