‘NESMEMO BITI ZEMELJSKI, KER SATAN KRADE SVET’ – 6. del

Na kakšen način so bili Kristjani tako primer kot vzor svetovnim oblastem in kako so zgodnji Kristjani nasledili Jezusove prošnje?   

Vsekakor je podložnost svetovnim vladarjem na osnovi Hvaležnosti in Zaupanja Obljuba Pričevanja Miru, neglede na to, da mnogokrat krivoverni in neverni zanemarjajo in zverinsko ravnajo s Kristjani.

Pot Pravih Kristjanov je tudi danes ozka in strma, ker so predani Dragemu  Bogu Jezusu Kristusu in imajo v sebi Božjo Milost, saj s Hvaležnostjo in Zaupanjem delajo korake v hoji neodstopanja na poti širjenja Božje Resnice, ki je samo ena, kot jo je Učil Dragi Bog Jezus Kristus  in kot jo danes Uči Nadučitelj Dragutin Barušić, ki je Priča Obljube Božje Prisotnosti, da čim več krivovernih in nevernih pripelje nazaj pred Božje Obličje.  

Njegovo Poslanstvo Je Pomagati naivnemu nevednemu Človeku Prepoznati, kako je lahko vsak trenutek nov začetek, da postane Boljši Človek, ki se bo kot Dobrota boril za Sočloveka in mu bo tako Primer kot Vzor Pravega Kristjana, ki s Poslušnostjo Izpolnjuje Božje Zakone.  

A če si Človek sebe lasti vezati samo na trojstvo: lastno imetje Državo Svet, tako pozablja z Učenjem Ohranjati medsebojne prebivalce Zemlje, pa na žalost prelahko pade v vojno evragelijev med: sebičneži zavidneži ošabneži ljubosumneži.  

A Dragi Bog Jezus Kristus je Učil: ‘Če me ljubite, boste izpolnjevali moje zapovedi.’  

Vseeno Kristjani nepristajajo na nečloveško ravnanje, ko gre za vprašanje tako vojske kot nepravičnih institucij v imenu pravičnosti.  

Božji Zakoni neslonijo na pravici ali nepravici, temveč na Dobroti.  

Ko so oblasti kaznovale Kristjane glede pridiganja, so umirjeno odvrnili: Moramo poslušati Dragega Boga, ker je pravi vladar in ne ljudi, ki trdijo drugače.

(Apostolska dela 5: 27-29).  

Dragi Bralci, največjo bitko bije Človek sam v sebi v svoji psihičnosti, ker še vse gleda samo svetovno.

Jezus Kristus je učil, da moramo umreti za ta Svet, če želimo postati zmagovalci v Duhovnem bojevanju.

Res je, če si močno želimo biti zmagovalci v Duhovnem boju, moramo najprej vedeti, kaj to je. Nato pa korake delati s Hvaležnostjo in Zaupanjem ter Oboževati vsako dano situacijo.  

A ko pogledamo, kaj nam govori stavek (postanimo zmagovalci v Duhovnem bojevanju), lahko vidimo, da se tukaj ne govori o fizični vojni in bojevanju, kjer potrebujemo fizično orožje, ampak je beseda o Duhovni vojni.  

Vse delovanje je na duhovnem področju, kjer nam fizično orožje nič ne koristi.  

Naš nasprotnik ali neprijatelj je sam satan s svojo vojsko zliduhov in demonov. Edino orožje, ki je efektivno v borbi z njimi, je Duhovno, to pa je v Skrušeni in Pobožni Molitvi ter Meditaciji.

Dragi Bog je Človečen in edino Človečnost nas povezuje tako z Dragim Bogom Jezusom Kristusom, kot z vsemi nasledniki Božje Kraljevine.  

Zato pa mora Človek Moliti tako zjutraj kot zvečer ter skozi Meditacijo Stražiti Nad Svojimi Mislimi, da se mu ne pritihotapi zliduh.  

 (se nadaljuje)

 Ana M.