ODREKAJTE SE SAMOUMEVNOSTI

Priča Poslušnosti Je V Obljubi Odzivnosti
Poslušnost Plemeniti, ker Z Odzivnostjo Se Dobrotimo Drugim Biti Vir Za Mir.
Odrekajte se samoumevnosti, ker s samopomembnostjo ste samovoljni
.

Dragi Bog Je Najboljši Starš In Je V Rajskem Vrtu Adamu in Evi, Darovanima S Svobodno Voljo Hotenja Želje Svetoval; Vse Sadje Jejta, No Sredi Rajskega Vrta Z Drevesa Spoznanja Tako Dobrega kot zla nejejta (1 Mz 2-3) … NASPROTOVANJE POSLUŠNOSTI KAŽE, DA VOLJE HOTENJA ŽELJE NIMAMO SAMI OD SEBE, TEMVEČ DA JE DUH NAD NAMI, KI UPRAVLJA Z INFORMACIJO, NO LJUBOSUMNI DUH UPRAVLJA Z DEZINFORMACIJO, PA TISTI, KI KRIVIJO DRUGE, DA BI ČEŠ OPRAVIČILI SEBE, A PRAVZAPRAV 4 EVRAŽELIJE; PASIVNOST NEGATIVNOST APATIJO DEPRESIJO, NISO ŠE ANGELSKI, KER SO ŽE SAMODEMONIZIRANI … nasprotovanje je greška in s ponavljanjem je zgrešenost, no z obnavljanjem je greh … nismo Lastniki Duha Nad Nami niti ničesar obstoječega razen Po Dobroti Plemenitenja, Da Smo Nerazdružljivi, in ko se enkrat zaradi pokvarjenega apetita pade, se je težko ločiti od tovora zlobe, ker zloduh dezinformira “s sladkimi“ vabami “dišečih“ pasti, da bi čim več Duš padlo v skušnjavo nadlegovanja.

O Popolni Poslušnosti

Gospod v Evangeliju pravi: Kdor se ne odreče vsemu, kar ima, ne more biti moj Učenec (Lk 14,33); in: Kdor hoče rešiti svoje Življenje, ga bo Daroval na razpolago, to je Življenje brez ega oziroma logike (Lk 9:24). Ta Človek zapusti vse, kar ima, in izgubi životarjenje logike ega, ker se ves preda Poslušnosti Služenja Narodu v rokah Dragega Boga. In karkoli naredi in reče, da ve, ni v nasprotju z njegovo Voljo, ker je dobro to, kar počne, to je prava Poslušnost. A ko je Beseda O Duhovnosti, ko bi podložnik kdaj pomislil na kaj boljšega in bolj koristnega za svojo Dušo od tistega, kar mu zapoveduje Poglavar, naj tisto svoje prostovoljno Daruje Dragemu Bogu in tisto Poglavarjevo naj še naprej izvršuje. To je Darovanje Ljubezni, ker zadosti Dragemu Bogu in Ljudem. In če Poglavar ukaže nekaj, kar je v nasprotju z njegovo Dušo, čeprav mu ga ni treba ubogati, naj ga ne zapusti. Torej, če bi ga zaradi tega nekateri preganjali, naj jih podobno Dragemu Bogu še bolj Ljubi. Kajti kdor raje sprejme preganjanje, kot pa da bi se ločil od svojih bratov, ta res ostaja Poslušen, ker Življenje Daruje za Narod (Jn 15,13). Veliko je namreč Redovnikov, ki se pod pretvezo, da vidijo bolje, kot jim naročajo nadrejeni, ozrejo v neposlušnost (Lk 9:62) in se vrnejo k svojemu bruhanju (Izr. 26:11); oni so morilci in s svojim zlobnim primerom uničujejo mnoge Duše.

Nihče naj si predstojništva ne prilasti sam

Nisem prišel, da bi mi služili, ampak da bi služil, pravi Gospod (prim. Mt 20,28). Tisti, ki so postavljeni nad druge, bi se morali pohvaliti s tem predstojništvom, kot bi se hvalili, ko bi bili izbrani v službo, da bratom umivajo noge. In bolj, ko jih moti odvzem predstojniške funkcije kot služba umivanja nog, toliko več služijo v žep (prim. Jn 12,6) na škodo Duše.

Nihče naj ne bo povzdignjen, ampak naj se hvali z Gospodovim Razpelom

Poglej, Človek, v kakšno vzvišenost te je postavil Gospod, saj te je ustvaril in oblikoval v Podobi Svojega Ljubljenega Sina in na Njegovo Priliko glede na Duha. In vsa Bitja pod nebom služijo Svojemu Stvarniku, ga poznajo in ubogajo bolje kot ti. Pa niti zloduhi brez Človeka ga niso razpeli, ti pa si ga razpel z njimi zaradi neposlušnosti in ga še vedno razpenjaš, z naslajanjem v zlobnosti in grehih. Torej, s čim se lahko pohvališ? Kajti, če bi bil tako Moder, da bi imel vse Znanje (1. Korinčanom 13: 2) in če bi znal tolmačiti različne jezike (1. Korinčanom 12:28) in bistro raziskovati Nebeške Svetosti, se ne bi mogel pohvaliti z ničemer od tega; ker lucifer ve o Nebeških Svetostih in ve tudi o zemeljskih stvareh več od vseh Ljudi, tudi če bi obstajal Človek, ki bi od Dragega Boga prejel posebno Znanje najvišje Modrosti, ker vso Modrost luciferjevi pretvarjajo v prebrisanost pri naivnih. Podobno, če bi bil lepši in bogatejši od vseh, če bi delal čudeže, da bi izganjal hudiče, vse to ti je tuje in nič ti ne pripada, pa se z ničemer od tega nemoreš pohvaliti; temveč se lahko pohvalimo s tem: s svojimi slabostmi (2 Kor 12,5) in s tem, da vsak dan nosimo križ našega Gospoda Jezusa Kristusa, to so Pobude Spodbujanja. (prim. Lk 14,27).

O nasledovanju Gospoda

Vsi, bratje, poglejmo Dobrega Pastirja, ki je, da bi rešil svoje ovce, prestal Križev pot. Gospodu so sledile njegove ovce v težavah in preganjanju, v preziru in lakoti, v bolezni in skušnjavah ter v vsem drugem; in za to so od Gospoda prejeli večno Življenje. Zato je za nas, Božje Služitelje, velika sramota, da so Svetniki delali Dela, mi pa z govorjenjem o njih želimo biti deležni Pohvale in Časti …

Znanju naj ustreza Dobro Delovanje

Apostol pravi: Beseda ubija, Duh pa Oživlja (2. Kor 3,6). Črka je ubila tiste, ki želijo samo poznati besede, da bi jih imeli za Modrejše od drugih in da bi si lahko pridobili veliko Bogastvo, ki bi ga delili s sorodniki in prijatelji. In črka je ubila tiste redovnike, ki ne želijo naslediti Duha Božanske Črke, ampak želijo samo poznati Besede in jih tolmačiti drugim. A Duh Božanske Črke je oživil tiste, ki vsako Črko, ki jo poznajo in želijo poznati, ne pripisujejo telesu, ampak jo z Besedo in Primerom vračajo Vrhovnemu Gospodu Dragemu Bogu, ki Mu pripada vsako Dobro.

Treba se je izogniti grehu zavisti ljubosumja ošabnosti sebičnosti

Apostol pravi: Nihče ne more reči “Gospod Jezus”, razen v Svetem Duhu (1 Kor 12,3) in: Nihče ne dela dobrega, niti enega ni (Rimljanom 3,12). Kdor torej zavida svojemu Bratu za Dobro, ki ga Gospod govori in počne v njem, pade v greh bogokletstva, ker sam zavida Vrhovnemu (prim. Mt 20,15), ki govori in dela vse Dobro.

O Ljubezni

Gospod pravi: Ljubite svoje neprijatelje, Molite za tiste, ki vas preganjajo (Mt 5,44). Stvarno Ljubi svojega neprijatelja tisti, ki se ne žalosti zaradi krivice, ki mu jo je naredil, ampak se iz Božje Ljubezni žre zaradi greha njegove Duše. In naj mu s svojimi deli izkaže Ljubezen.

O Udomačevanju Telesa

Mnogi, medtem ko grešijo ali doživljajo krivico, krivijo hudiča ali bližnjega. Ampak ni tako; kajti vsak ima neprijatelja v svoji oblasti, to je njegovo Telo, s katerim greši. Zato blagor tistemu Služitelju (Mt 24,46), ki vedno drži tega neprijatelja, ki mu je dan v oblast, zvezanega, in se pred njim Modro varuje; kajti tako mu noben neprijatelj, ne viden ne neviden, ne bo škodoval.

Naj nikogar ne žali zlo drugega

Božjemu Služitelju se ne sme gabiti nič drugega kot greh. Če bi torej Človek kakor koli grešil ter bi bil zaradi tega Božji Služitelj, vendar ne iz Ljubezni, vznemirjen in jezen, bi si naprtil greh (Rim 2,5). Božji Služitelj, ki se zaradi ničesar ne jezi in ne vznemirja, živi pravilno brez lastništva. In blagor tistemu, ki ničesar ne zadržuje zase, ampak Cesarju daje Cesarjevo, a Božje Dragemu Bogu (Mt 22,21).

O prepoznavanju Gospodovega Duha

Božji Služitelj lahko razbere, ali ima Gospodovega Duha, takole: ko po njem Gospod naredi kakšno Dobro Delo, je njegovo Telo lahko zaradi tega povzdignjeno, ali pa raje sebe pred svojimi očmi smatra za slabšega in ocenjuje, da je šibkejši od vseh ljudi.

O Vztrajnosti

Blagor Miroljubnim: oni bodo imenovani Božji Sinovi (Mt 5,9). Božji Služitelj ne more razbrati, koliko Vztrajnosti in Skrušenosti ima v sebi, dokler je vse po njegovi volji. Ko pa pride čas, da tisti, ki bi mu morali ugoditi, delajo nasprotno, koliko Vztrajnosti in Skrušenosti takrat pokaže, toliko je ima in nič več.

O ubogih v Duhu

Blagor ubogim v Duhu, ker v njih je Nebeško Kraljestvo. (Mt 5,3). Veliko je takih, ki se na ven goreče predajajo Molitvam in Bogoslužju, ki se mnogokrat postijo in se namenoma trpinčijo, toda že pri sami Besedi, za katero se zdi, da žali njihovo Telo, ali zaradi stvari, ki so jim odvzete, so užaljeni in se nenehno vznemirjajo. Oni niso ubogi v Duhu, kajti ubogi v Duhu se odpovedujejo samemu sebi in Ljubijo tiste, ki ga udarijo po licu (Mt 5,39).

O Miroljubnih

Blagor tistim, ki delajo za Mir, kajti imenovani bodo Božji Sinovi. (Mt 5,9). Pravi Mirovniki so tisti, ki poleg vsega, kar trpijo na tem svetu, ohranjajo Mir Duše in Telesa zaradi Ljubezni do našega Gospoda Jezusa Kristusa.

O Čistosti Srca

Blagor čistim v srcu, kajti Dragega Boga bodo gledali (Mat. 5: 8). Stvarno čisti po srcu so tisti, ki prezirajo zemeljsko, iščejo Nebeško in ne prenehajo hrepeneti po tem, da se Živemu in Stvarnemu Gospodu Dragemu Bogu Vedno S Čistim Srcem In Dušo Klanjajo In Ga Častijo.

O Skrušenem Božjem Služitelju

Blagor tistemu Služitelju (Mt 24,46), ki se za Dobro, ki ga Gospod govori in po Njem počne, ne povzdiguje bolj kot za Dobro, ki ga govori in počne prek drugega. Človek, ki želi od bližnjega prejeti več, kot želi dati Gospodu Dragemu Bogu, greši.

O Sočutju do bližnjega

Blagor tistemu, ki prenaša bližnjega v njegovih šibkostih, kot bi si želel, da bi tudi drugi njega prenašali, če bi bil v podobni situaciji (prim. Gal 6,2; Mt 7,12). Blagor tistemu Služitelju, ki vse Dobro vrača Gospodu Dragemu Bogu, ker tisti, ki nekaj zadrži zase, skriva denar svojega Gospodarja Dragega Boga (Mt 25,18) in mu bo odvzeto to, kar misli, da ima (Lk 8,18).

O Skrušenem Redovniku

Blagor tistemu Služitelju, ki se ne šteje za boljšega, ko ga Ljudje Slavijo in povzdigujejo, kot če ga držijo za preprostega in prezrtega, kajti kolikšen je Človek pred Dragim Bogom, toliko je vreden in nič več. Gorje tistemu, ki, ko ga drugi postavijo visoko, sam sebe po Božji Volji ne Skruši. In blagor tistemu Služitelju (Mt 24,46), ki se ne postavi visoko po svoji volji, ampak vedno Želi Služiti drugim.

O Dobrem in praznem Redovniku

Blagor Redovniku, ki uživa in se Veseli Najsvetejših Gospodovih Besed in Dejanj in ki po njih v Radosti in Veselju vodi Ljudi do Božje Ljubezni (Ps 50,10). Gorje tistemu Redovniku, ki uživa v nekoristnih in praznih Besedah, s katerimi spravlja Ljudi v smeh.

O praznem in klepetavem Redovniku

Blagor Redovniku, ki ne govori za plačo in ne blebeta svoje, niti ni hiter v Besedah (Izr 29:20), ampak Modro pove, kar ima povedati in odgovoriti. Gorje Redovniku, ki Dobrot, prejetih od Dragega Boga, ne shrani v svojem Srcu (Lk 2,19,51) in jih drugim ne pokaže z Dejanji, temveč jih želi pokazati Ljudem, ki pričakujejo nagrado. On prejema svojo plačo (Mt 6,2-16) in tisti, ki ga poslušajo, obrodijo malo sadov.

Opominjanju

Blagor Služitelju, ki prenaša pritisk, grajo in prigovore od drugega tako Vztrajno kot od sebe. Blagor Služitelju, ki grajo dobrohotno sprejme, se čedno priredi, Skrušeno prizna in rad deli Zadovoljstvo. Blagor Služitelju, ki se ne opravičuje in Skrušeno prenaša sramoto in očitke tam, kjer ni storil greha.

O Skrušenosti

Blagor Služitelju, ki bi bil med svojimi podložniki tako Skrušen, kot bi bil med svojimi gospodarji. Blagor Služitelju, ki je trajno pod šibo izboljšanja. Zvest in Razumen Služitelj (Mt 24,45) je tisti, ki se navznoter za svoje greške iskreno Pokesa, a navzven prizna in Deluje Zadovoljno.

O Pravi Ljubezni

Blagor Služitelju, ki enako Ljubi svojega bolnega Brata, ki se mu ne more oddolžiti, kot zdravega, ki mu lahko povrne.

Več o Pravi Ljubezni

Blagor Služitelju, ki enako Ljubi svojega Brata in se ga boji, ko je daleč od njega, kot bi bil ob njem, in za hrbtom o njem ne govori ničesar, česar pred njim ne bi mogel reči iz Ljubezni.

Božji Služitelji naj spoštujejo Duhovnike

Blagor Služitelju, ki zaupa duhovščini, ki živi pravilno v skladu z zapovedmi Rimokatoliške Cerkve. Gorje tistim, ki jih prezirajo; četudi bi bili grešniki, pa jih nihče ne bi smel obsojati, kajti le Gospod lahko sodi. Kajti večje je njihovo Služenje nad Najsvetejšim Telesom In Krvjo Našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga samo oni prejmejo in delijo z drugimi, več greha imajo tisti, ki grešijo proti njim, kot če bi grešili proti vsem Ljudem tega Sveta.

Kako Vrline odganjajo pomanjkljivosti

Kjer sta Ljubezen in Modrost, ni ne strahu ne neznanja. Kjer sta Vztrajnost in Skrušenost, ni ne jeze ne nemira. Kjer je prostovoljno uboštvo, ni ne pohlepa ne škrtosti. Kjer sta Mir in Promišljanje, ni ne naglice ne tavanja. Kjer Gospodov strah čuva svoje bivališče (prim. Lk 11,21), tja neprijatelj ne more vstopiti. Kjer sta Milost in Razsodnost, ni ne grobosti ne krutosti.

O skrivanju Dobrega, da se ne bi izgubilo

Blagor Služitelju, ki zbira v Nebesih Zaklad (Mt 6,20), ki mu ga je Gospod pokazal, in ga noče pokazati Ljudem za nagrado, kajti Najvišji bo sam pokazal svoja Dejanja, komur bo hotel. Blagor Služitelju, ki v svojem Srcu ohranja Gospodove skrivnosti (Lk 2,9.51).

Oče prebiva v nedostopni luči (1 Tim 1,16) in Dragi Bog je Duh (Jn 4,24) in Dragega Boga nikdar nihče ne vidi (Jn 1,18). Ker je Dragi Bog Duh, ga lahko vidi le Duh, kajti Duh je tisti, ki Oživlja; Telo nič ne koristi razen Slavljenju (Jn 6,63). Niti Sina, ko je Beseda o tem, po čemer je enak Očetu, nihče ne more videti drugače kot Očeta, drugače kot Svetega Duha. 

Poverjenica ZdraveAtmosfere

Lana Goltez