PEDAGOŠKO OGLEDALO

Živimo v Obdobju Jezusa Kristusa

Predvsem se vprašajmo, koliko smo Plemeniti, ko nimamo Znanja Sprejeti, da je ravno On,
Jezus Kristus 
Dragi Bog naš lastni Odrešenik.

Čemu smo Predani, če ne Namenu Dobrote, ko ne Pomenu Plemenitosti in to negre brez Učenja o Nebesih, brez katerih ni Raja. 

Nobene Odločnosti nimamo brez Odličnosti, da so nam Vrednote Pot, Vrline Resnica, Izvrstnosti Življenje, a ta Pot Resnica Življenje je sam Dragi Bog Jezus Kristus, ki nam je Prednost Prvenstva.

Neznanje nobenemu nepomaga, ker nima nobene Moči razen izgubljenosti.

A za Znanje Potrebujemo najprej biti Učenci in Znanja ni Brez Spoznanja Samega Pravega Boga Pravega Človeka Jezusa Kristusa.

 Dragi Bog je postal Človek in je sam prišel na Zemljo,
da bi nas Učil, Zdravil in iz nas naredil Boljšega Človeka, nam Odpustil in za nas Daroval Zemeljsko Življenje.
(Janez 1:1, 14)

Jezus Kristus je Dragi Bog, Stvarnik … ali smo mi Sprejeli in se Zavedamo Njegove Daritve za vse nas ter
Ga Sprejeli v svoje Srce kot našega Odrešenika?

Naučiti se moramo, zaradi česa je Dragi Bog Odrešenik Sveta in avtomatično nas samih, takrat nam nebo več do tavanja, temveč bomo Žareli Pomagati Angelskemu Kraljestvu, da nobena Duša nebi ponovno padla v kaos peklenskih podlosti. 

 Sveto Pismo pravi, da smo vsi grešili in počeli grešne stvari.
(Pismo Rimljanom 3:10-18)

Kot posledico naših grehov smo si zakomplicirali Življenje, kakršno sedaj Živimo – ali bolje rečeno, če nimamo
Dragega Boga v sebi, samo životarimo iz dneva v dan. 

 Jezus Kristus kot Dragi Bog nam je Odvetnik, a kot Zdravi Človek nam je Sodnik in Narodi se samokaznujejo,
ker si nedovolijo Poslušnosti Svetim, a z neodzivanjem Slavljenja Duha Svetega propadajo v prekletstvo.
 (Pismo Rimljanom 6:23, Razodetje 20:11-15)

Jezus Kristus je prišel na Zemljo in Daroval Življenje namesto nas. Umrl je, da bi preko Njegove Lastnosti 
umrli grehi. 
(Rimljanom 5:8

In vsem, ki Nasledujejo Božje Prošnje, bodo pogreške Odpuščene in tistim, ki se bodo Ob Zadnjemu Času S Kesanji Pokesali, bodo zgrešenosti Oproščene. 

Človek, ki je Zavedan Vstajenja, se odreka osebnosti in ne samo, da se Daruje biti Duša, temveč druge Ljudi Uči biti Duša in samo takrat je Življenje Močnejše od smrti,
kot je pokazal Apostolski Učitelj Jezus Kristus.
(Janez 14:6, Apostolska dela 4:12

Ni mogoče biti podoben Dragemu Bogu, razen po tem,
da Z Voljo Hotenja Želimo Biti Odrešeniki Civilizacije Človeštva Ras Narodov. 

Rimokatoličani neživijo zase, temveč za Naraščaje Javnost Generacije, sicer se zastonj deklarirajo reklamirajo promovirajo prezentirajo za Rimokatoličane, drugače je zaman iti na Svetomašno Slavje.

Pravo Rimokatolištvo je poseben Odnos Z Jezusom Kristusom. 

Ko sprejmeš Dragega Boga Jezusa Kristusa za svojega Lastnega Odrešenika, edino takrat se Mu je mogoče
Darovati Z Vsem Srcem S Celo Dušo Povsem Z Umom,
da nam Misli Besede Dejanja postanejo eno v Slavljenju
Vsega, kar je Božje, pa tako s Hvaležnostjo in Zaupanjem postajamo vedno Močnejši v Stvarni Veri, ki je samo ena.

 A to Služenje je na Stopnji Ravni, kakor je Apostolski Učitelj Služil Apostolom. 

Nihče ni Rešen Z Vero koga drugega.

VSAK MORA SAM VLOŽITI SVOJ TRUD IN ZNOJ, DA PRIDE DO SPOZNANJA,

 DA Dragi Bog VSEMU ČLOVEŠTVU POŠILJA SVOJE PREROKE, DA BI NAS VODILI PO TEJ STRMI IN OZKI STEZI … kajti drugače se hitro izgubimo v labirintu satanskih zvijač, pa skrenemo z Božje Poti. 

Prispomnimo se, da nikomur ni Oproščeno zaradi nekaj občasnih Dobrih Del, ker Dobra Dela so Klic. 

Edina Prava Pot Odrešitve je Sprejetje Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika in Vera v Njegovo smrt kot plačilo naših grehov ter v Njegovo Zveličanje kot potrdilo za naše Večno Življenje.
(Janez 3:16)

Ali smo se pripravljeni odvrniti od grehov, Zaupati V Njegovo Milost in Odpuščanje ter Sprejeti nam Darovani Križ in z Dostojanstvom mnoge Odrešiti?

Poverjenica ZA Anica Berginc