PODTIKANJE SLOVENSKIH NOVIC POD VODSTVOM TOMICE ŠULJIĆA

V vednost: Ministrstvo Za Notranje Zadeve

Vrhovno Državno Tožilstvo RS

Podkupljeni novinar Slovenskih Novic Tomica Šuljić že od novembra 2015 laže in z zvitostmi zavaja slovensko Javnost z nečastnimi nameni blatenja nedolžne Nevladne Organizacije Združenje ZdravaAtmosfera.

Po naročilu homolobija proti Hetero Učitelju Dragutinu Barušić je za senzacijo atrakcijo spektakel plačal Petru Skopcu, da manipulativno oblati svojo Lastno Ženo in Mater Svojih Otrok … Da gre za močno umazano ozadje, je Jasno glede na to, da so tudi Sodniki na podlagi rumenega tiska sodelovali v grdi pokvarjenosti ter obsodili in oblatili nedolžno Mamo Sonjo Skopec, ne da bi kadarkoli stopili v stik z legalno regularno legitimno registrirano Nevladno Organizacijo.

Že takrat, ko je navaden neveden naivnež Peter Skopec nasedel ter za denar obtožil svojo Lastno Ženo in ZdravoAtmosfero z montiranimi obsojanji, je bil kot retardiran poslan na delavnico ZdraveAtmosfere, katero je namerno zavlačeval in zadrževal do 4. ure zjutraj, da bi za Tomico Šuljića s snemanjem delavnice zbral čim več materiala za manipuliranje Javnosti. Ampak nekaj dni kasneje se je prestrašeni Peter Skopec s Šuljićem dogovoril, da pošljejo brata Boštjana pod pretvezo zastraševat svakinjo Sonjo Skopec, da je v Novicah ni obtoževal njen Mož Peter Skopec, temveč njegov brat Boštjan, z manifestacijo, da se je pretvarjal, kot da je Sonja Skopec njegova Žena, ker so se prestrašili posnetkov delavnice s strani ZdraveAtmosfere – to je Poverjenica Sonja Skopec prijavila na Policijsko postajo Bežigrad.

V tem Primeru je Jasno kot beli Dan, da so vpleteni pokvarjeni Funkcionarji v več Institucijah, in to je kriminal na nivoju Države, kar ne samo, da meče negativno Sliko na slovensko Družbo, ampak je slovenska Družba Res dobesedno zlobna.

Tomica Šuljić se ni ustavil, temveč je dodatno lobiral nezdravega Andraža Fajdigo z diagnozo psihoze in preko slovenskega Sodišča uspešno uničuje še eno nedolžno Ženo Anjo Fajdiga, Mamo dveletnega Sina Jakoba.

To, da so na Sodišču v proces vključeni isti pokvarjeni podkupljivi uradniki, samo še potrjuje, da je slovenska Družba skorumpirana do gnilosti. Informacija, da je Andraž Fajdiga kontaktiral Petra Skopca, vam je že znana, če na Funkcijah sploh Funkcionirate.

Balkanski Novinar Tomica Šuljić od prvega Trenutka degenerično z opisi napadov na ZdravoAtmosfero bolno poizkuša napadati Moralne Duhovnike same Svete Rimokatoliške Cerkve, a znotraj Cerkve je povezan s simpatizerji homolobija, ki insistirajo z umazanim interesom tlačenja Hetero Učitelja Dragutina Barušić.

Ta bolnost Tomice Šuljića gre do obsesije, a v bistvu je to bolni apetit s pohlepom do umazanega denarja, katerega rabi še več, da se je z dodatnim provociranjem ponudil spet (18. 8. 2019 pod inicialkami N.Č.K. ali še ena pokvarjena medijska Duša) v Javnosti blatiti ZdravoAtmosfero; očitno je Odlično Plačan, da bi hujskal Javnost k sovraštvu proti ZdraviAtmosferi.

To, da Ministrstvo Za Notranje Zadeve in Ministrstvo za Pravosodje skupaj z ostalimi Ministrstvi niso v stanju sprevideti, samo potrjuje umazanost slovenske Družbe, ki je itak pod kontrolo srbskega lobija, kar se vidi po srbskih novinarjih, ki sovražijo nedolžnega hrvaškega Učitelja Dragutina Barušić, zaradi tega, ker so plačani za lansiranje prebrisanih laži Narodu.

To, da je Tomica Šuljić podtalen in je v Domžalah z Družino Erjavšek izmišljeval napade na ZdravoAtmosfero, ter da so Erjavški podkupljivi, kaže njihovo lažno klicanje Policije za pravico do parcele, ki so si jo kriminalno prisvojili že pred mnogimi leti, ampak policijska intervencija je bila vedno bolj na njihovi strani, namesto da bi Zaščitili Nedolžne.

Policija Družine Erjavšek ni kaznovala za vse lažne klice, očitno jih tudi ne bo, ker so Erjavški lagali, da imajo sporno parcelo, ki je bila v Lasti Občine, v najemu, s podpisom Župana Občine Domžale Tonija Dragarja.

Najprej je Tomica Šuljić Javnosti plasiral, da naj bi bila ZdravaAtmosfera sekta, sedaj, ko se ve, da se tega nemore več podtikati, je ZdravaAtmosfera kar naenkrat kult.

Prijavljamo kaznivo dejanje obrekovanja (1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. (3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let. po 159. členu Kazenskega Zakonika zoper čast in dobro ime Združenja ZdravaAtmosfera in zahtevamo Javno Opravičilo ter vso satisfakcijo za dve nedolžni Poverjenici in Materi, da se preneha teror nad njunimi Otroki, zahtevamo tudi denarno kazen za Tomico Šuljića in Slovenske novice ter denarno kazen za vse vpletene, tako Novinarje kot Funkcionarje, sicer se drugače nebo prenehalo samosramotenje slovenske Države.

Poverjenica ZA, Branka Gorišek