RIMOKATOLIČANI MORAJO RAZKRIVATI IN POTREBUJEJO RAZODEVATI ZLO … ?!

 

 

Dragi Bralci, Mi Smo Nevladno Civilno Rimokatoliško; Združenje ZdravaAtmosfera.

Naš Moj Vaš Rimokatoliški Poklic Je 4 Evangelijsko Angelovanje; Nebeška Morala, Sveta Humanost, Rajska Duhovnost, Slavna Človečnost, Ker Smo Božje Bitje In Takšni Psihično Božanstveni Kot Fizično Božanski.

 Preko Modrosti Biblije nas Dragi Bog Jezus Kristus naprošajoč izproša, da nespimo S Prebujanjem Naroda in imamo Vso Pravico Svetega Duha Ozaveščati Družine Družbo Državo, da nebodo zapuščeni v pozabi.

Imamo Našega Preljubega Naučitelja Dragutina Barušić (Angelovanje V Štirievangelijskem Duhu) vsi Simpatizerji Pripadniki Pripravniki Poverjeniki lahko celo rečemo, da imamo Nadučitelja, ker; Smo Z Učenjem tako Postali Primer Priče, kot Ostali Vzor Obljube.  

Učitelja nam Zaradi Pomoči Do Moči, Hvaležen Narod (različnega Svetovnega nazora) že iz Radosti Sreče Veselja še po duhu navade Z Zaupanjem V Pozitivni Prepoznavnosti Imenuje; od Beli Čarobnik (kontra črnim mašam obstajajo Bele=Svete+Eksorcistične Maše, ki izničijo zlobnosti) do Prerok in to je upravičeno, glede na začetno Stopnjo Razumevanja V Rasti Pa Se Raven Promišljanja Nadaljuje Razvijati V Učenju Z Duhom Rimokatolištva.  

Nažalost na trgu obstajajo Ljudje, ki se ukvarjajo s črno magijo in to so; iluminati v bankah, masoni v farmaciji, prostozidarji v industriji – konglomerati imajo preko kompanij pod kontrolo korporativne medije in namerno sovražijo Dragega Boga Jezusa Kristusa ter Vse Od Njegove Lastnosti pa gnusno lažejo Javnosti O ZdraviAtmosferi  da bi škodili Prosperiteti, Generacijam da bi škodili Garanciji, Naraščajem da bi škodili Progresiji (vedo, da za laži nebodo kaznovani, glede na to, da so s prikritostmi skrito infiltrirani v vse institucije sistema) prežalostno je, da iz same Svete Rimokatoliške Cerkve določene Prodane Duše Duhovnikov, tako za umazani Denar pokvarjenih Duš, kot zaradi čudnih nagnjenosti k nerevnemu nesiromašnemu nerevežnemu homo lobiju, kar itak ni brezplačno 

Naši Moji Učiteljevi Dragi Bralci, da vas itak nizkotni zviteži nebi mogli zavajati s 4 evrageliji; prebrisanimi podtikanji pretveznih prevar, češ da, ZA je sekta ali kult oziroma kao negativna, se nam (da bi preprečila še vaš padec v podtalnosti podlih, zaradi katerih imate že itak izprane možganske vijuge) spodaj sklicujem na Imenitni Časopis

PO VIRU: ČLANEK IZ BIBLIJAIZNANOST.NETin prosim vas, Čvrsto Si Večkratno Berite Tekst nižje opisane Tematike pod

4-imi zvezdicami, da si končno začnete puliti dezinformacijsko plevel iz svoje lastnosti, ki nikoli ni ”svoja glava lastne pameti” glede na to, da je

nad Človekom ali duh prekleti ali Duh Sveti, odvisno kateremu je Človek Opora Z Ohranjanjem

in ko smo opora mišljenju, da se ohranja prepričanje, nismo od Božje Sile.

****

Absolutno me žalosti in se zgražam nad številom lažnih Kristjanov v Rimokatolištvu.

Večina Ljudi, ki sebe imenujejo Kristjani, bodo zaradi strinjanja s satanizacijo Svetovnosti (zaradi strinjanja s kaosom satanovih dveh udarcev, ki sta luciferizem, češ da kao obstajata pravica do individualizma in pravica do privatnostivrženi v pekel.

Oni se upirajo Besedi Božje Sile, a ko jih nekdo pograja, rečejo; „nesodi“  

Prvič, ta interpretacija verzija improvizacija neuspejo zakamuflirati licemernost sodbe (Matej 7,1,5) drugič, če V Življenju kontinuirano životarite s pogreškami, ste zgrešeni in drsite v greh pa niste pravi Rimokatoličani, ker bi morali biti Prečiščeno Bitje.

Kako lahko s čudnimi izgovori opravičite brezbožneže z zagovarjanji zlobe, a ne Dragega Boga?

Kako lahko imenujete Za Dobroto tiste, ki nasprotujejo Plemenitosti Božje Besede?

Na čigavi strani ste?

Slišal sem celo nekoga govoriti: „ne briga me, če bi bil tudi satanist, nesodite nikogar“  

Skoraj bi Dobesedno doživel Srčni infarkt.

Ljudje nemarajo, da se razkriva njihovo zlo in nemarajo, da razkrivate lastnosti drugih, za to in zato nedelajte tega.

Ti takoimenovani današnji Verniki instant domene oziroma Varniki dometa šumeče tablete, si dovoljujejo zoperstavljati se Sili Božje Prošnje s postavljanjem za hudičevo stran (lepše se jim je demonizirati, ker zlobnosti iščejo in ponujajo duha udobnosti) in se bojujejo proti Dragemu Bogu, ko s podpiranji dopuščajo sili prekletosti, da z udobnostjo terorizira tako Nedolžne kot Nemočne.

Primer tega so mnogi takoimenovani Kristjani, ki podpirajo homoseksualnost pa vam dodajam link, ki opisuje, kakšne bolane pritiske vam knez teme vsiljuje preko Znanosti, samo da bi se maščeval Svetemu Duhu https://dnevnik.hr/vijesti/svijet/revolucionarno-otkrice-je-li-moguce-praviti-djecu-bez-jajasca—450157.html

Kako imate lahko radi tisto, kar je Dragemu Bogu tuje, glede na to, da ni Naravno?

Kako imate lahko radi glasbo, ki preklinja Dragega Boga?

Brez Dragega Boga ste nič.

Ali ni on vaš Oče?

Kako ste lahko proti Njegovi Lastnosti in brez kančka Vesti stopite na zliduhovo stran?

Moralo bi vam biti tuje vse, kar Dragemu Bogu ni Naravno.

Jezus Kristus Je Dvigoval Glas, Štefan Je Dvigoval Glas, Pavel Je Dvigoval Glas, Apostoli So Dvigovali Glas, zakaj pa imamo potem mi, češ da, potrebo biti tiho – mar nerazpoznavate, da je to duh nasprotovanja nad Človekom?  

Vsak Biblijski Vodja se je zoperstavil zlu in mnogi so izgubili Življenje zaradi tega, ker So Govorili proti zlu.

Obstaja Troedino Trojstvo; Razlog Vzrok Posledica, zakaj Jezus Kristus Reče, da bodo Prave Vernike Varnike sovražili in preganjali.

Če Želite Živeti Pobožno Življenje, boste preganjani in temu se nezmore izogniti, ker S Svetom preko satanizacije Svetovnosti vlada satan – zaradi tega nažalost mnogi Potencijalni Verniki Za Potentne Varnike ostajajo tiho in sedijo na vročem stolu v strahu pred nečlovekom, ker so pod vplivom sile teme, da bi prekletemu duhu privoščili seme.

Nebi nas smelo biti strah Usmerjati, če je nujno enako Opominjati, vse zavzete v zasedenosti S Svetovnostjo in jih tako Odrešiti od nestanja, kot Z Rezultatom Informiranosti spraviti daleč stran od neznanja.

Če se nekdo oddalji od Jezusa Kristusa, ali boste molčali, da vas nebi zasovražili, ali boste S Skrušeno Ljubeznivostjo neodstopajoče poizkušali Dušo Vrniti K Dragemu Bogu?

Sveti Duh Svetu razkrivajoč razodeva zlobnosti sile teme, da nebi Človeka imela za seme.

Če prenehamo Braniti Kristjanstvo, izpostavljati zlo, grajati prodane Učitelje in; Soočati Se Z Verniki, Da Bodo Pravi Zdravi Varniki, bomo imeli več izgubljenih in odpadlih Ljudi – tedaj bodo zaradi labilnih v razpoloženju Ljudje še bolj verjeli lažnim učenjem. Samo poglejte, koliko Ljudi preobrača izraz; „nesodite“

Ko ostajate tiho, se pridružujete zlu, a Prispomnite Se, da se Dragi Bog nedovoli zasmehovati.

Prenehajte biti postreščki Svetovnosti, raje razkrivajte satanizacijo in Z Apostolskimi Rezultati V Svetu Odrešujte Življenja.

Duša, ki zares Ljubi Božje, je tista, ki se postavi za Jezusa Kristusa, neglede na to, ali nato izgubi Prijatelje Družino Družbo Državo Kontinent, ali če jo Cel Svet sovraži.

Ljudje, ki sovražijo Moč Pomoči Svetega Duha, ker jim je ljubši Denar S Promiskuitetnostjo, bodo tole brali in rekli; „prenehaj obsojati“  

Ali dopuščate; kot Varniki svojim Bratom Naroda, kot Verniki lastnim Sestram Sveta, da padejo na mračno Stezo široke Poti in da postanejo uporni pa ostanejo odporni Do Božje Besede, Imejte Pogum Za Tveganje V Podvige, Da Ste Nebeško Vodstvo Za Raj, ampak delajte to Z Ljubeznivo Skrušenostjo Nežne Topline.

 Biblija Opisuje Nevidno Vojno zaradi satana, ki Vidno ogroža Svet s satanizacijo Svetovnosti

Nesodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih raje razkrivajte, kar namreč oni počenjajo naskrivaj, je že omenjati sramotno.

(Efežanom 5,11-12)

Kdo se vzdigne zame zoper hudobneže, kdo se postavi zame zoper hudodelce?

(Psalm 94,16)

Nesodite po videzu, ampak sodite s pravično sodbo!

(Janez 7,24)

Veliko je namreč tudi nepokornih blebetavcev sleparjev, tem je treba zapreti Usta, saj cele Družine spodkopavajo, ko zaradi umazanega dobička pokvarjenosti učijo, česar nebi smeli – to pričevanje je Stvarno in zaradi tega jih z ostro strogostjo pokaraj, da bodo Ozdraveli V Verovanju Varovanja.

(Titu 1,10-13)

Ali Neveste Da; Sveti Sodijo Svetu Pa Vi Zaradi Osvobojenosti Do Zaslug Svetega Duha V Lastnosti Varovanja Sodite Svetu V Malenkostih Po Njihovem Nihajočem Verovanju  – Mar Neveste Da; Bodo Svetu Sodili Sveti In Če Boste Z Angelskim Odnosom Božje

Verige Vi Sodili Svetu, Boste Z Odpuščajočo Izvrstnostjo Milostnih Vrlin Odvetniške Vrednote Bili Sodniki Do  Najmanjše Besede.

(1. Korinčanom 6,2)

Vedite, da Tisti, Ki Odaljeno Dušo Od Slave Za Svetost Spreobrne iz nelastne blodnje itak nenjenih Korakov Od Hoje izgubljenosti, glede na to in nato, da je duh nad Človekom, ko Dušo Odreši iz smrti Z Rezultatom Plana Božje Vizije V Verigi Odnosa, tedaj izginejo množice prekletstev.

(Jakobova 5,20)

Če zasačite katero Dušo pri kakšnem prestopku, jo Vi Duhovni, nesamo V Imenu Usmeritve Opomnite, temveč vztrajno na njeno lastnost Izlivajte Duh Krotkosti čez Molitev skozi Pobožnost, ampak pri tem pazite nase, da neboste tudi sami padli v skušnjavo podle sile teme.

(Galačanom 6,1)

Če katera Duša iz Naroda tava, pojdi jo posvarit na štiri oči in če ti je prisluhnila S Poslušnostjo Do Volitve, si jo pridobil iz nereda V Božje Prijateljnosti Do Naroda, če pa ignorira že Odzivnost Dobrote Do Plemenite Mistike, vzemi s seboj še eno ali več Duš, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi več prisotnih Prič Obljubi – če Duša odpove Prošnjam Do Slavljenja Dragega Boga, jo priporoči Sveti Cerkvi – če pa odpove tudi Cerkvi Do Svetosti, naj ji bo kakor so pogan in cestninar.

(Matej 18,15-17)

Če porečeš zlobnežu; »gotovo umreš« pa ga neposvariš in nespregovoriš, da bi posvaril zlobneža in ga Z Božansko Oporo Božanstveno Ohranil V Življenju, bo ta zlobnež umrl zaradi krivde, a lastno mu kri bom terjal iz tvojih rok – če pa si posvaril zlobneža, pa se neodvrne od zlobnosti, bo umrl zaradi krivde, ti pa si boš Z 4 Evangelijskim Rezultatom Angelsko Odrešil Dušo.

(Ezekiel 3,18-19)

Gorje njim, ki zlu pravijo Dobro, Dobremu pa zlo, ki temo delajo za Svetlobo in Njo za temo, ki grenko delajo za sladko, sladko pa za grenko.

(Izaija 5,20)

Prešuštniki in prešuštnice, ali ne veste, da je čudno prijateljstvo S Svetovnostjo sovraštvo do Dragega Boga, kdor hoče biti Prijatelj Svetovnosti, je po nagovoru sile teme podlegel biti sovražnik Svetu Božje Ustvarjalnosti.

(Jakobova 4,4)

Nikakor! Povedati hočem, da to, kar žrtvujejo, žrtvujejo demonom in ne Dragemu Bogu, nočem pa, da bi vi postali in nedovoli Sveti Duh, da bi ostali Družabniki demonov,  nemorete Piti Iz Gospodovega Keliha pa keliha prekletstva, nemorete biti deležni Gospodove Mize in mize hudičev.  

(1. Korinčanom 10,20-21)

Neljubite Svetovnosti in tudi ne tistega duha, ki okupira Svet Božje Prošnje – če kdo ljubi Svetovnost, v njej ni Očetove Ljubezni, glede na to in nato, da satan satanizira z materijalizmom.

(1. Janezovo 2,15)

 Kdor namreč dela zlo, sovraži Svetlobo in nepride K Sili Božje Moči, ker zavrača Sijaj Pomoči Svetega Duha, da se nebi pokazala zlobna dela.

(Janez 3,20)

Ljubljeni, nezaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Dragega Boga, kajti prekletost pošilja veliko lažnih prerokov očrniti Svet Božje Kraljevine.

(1. Janezovo 4,1)

V Nebeško Kraljestvo nepojde vsak, kdor mi pravi; ‘Gospod Gospod’ ampak, K Meni Pojde kdor Udejanja Željo S Hotenjem Volje Ustvarjati Rajsko Kraljestvo, ki je S Stapljanjem Spajanje Nebes In Raja – veliko mi jih bo reklo tisti dan; ‘Gospod Gospod, ali nismo V Tvojem Imenu Prerokovali in V Tvojem Imenu izganjali demonov in V Tvojem Imenu storili veliko lastnih mogočnih del’ –  in takrat jim bom naznanil; ‘nikoli vas nisem poznal in pojdite proč Od Mene, kateri Z Reveži Siromašnimi Revnimi ravnate nepostavno 

(Matej 7,21-23)

Gadja zalega! Kako morete Govoriti O Dobroti, če ste hudobni, ker edino Iz Preobilja Srca Plemenito Govorijo Usta.

(Matej 12,34)

Ko pa je Jezus Kristus videl, da prihaja k Njegovemu Lastnemu Kristenju precej farizejev in saducejev, jim je rekel; ‘gadja zalega, kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi’  

(Matej 3,7)

Pavel, ki je bil savel pa ga je s strogostjo ostro pogledal in mu poln Svetega Duha rekel; ‘o ti, ki si poln vseh zvijač in vse hudobije, ti sin hudičev, sovražnik Vse Pravičnosti; ali neboš prenehal kriviti Gospodovih Ravnih Poti’  

(Dela 13,9-10)

Narod moj, nezmorem ti Govoriti brez Navdiha O Duhovnosti, A Da Vam Nebi Govoril Z Mesenim Bitjem kot Otrok Jezusa Kristusa.

(1. Korinčanom 3,1)

Nasploh je slišati, da je med vami nečistovanje, in sicer takšno, kakršnega niti v Deželah poganov ni, da namreč nekdo živi z lastno ženo svojega očeta, a vi pa se še bahate, namesto da bi bili žalostni in bi tistega, ki to počenja, pognali iz svoje srede.

(1. Korinčanom 5,1-2)

Pavel v Antiohiji graja Petra – ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz uprl, ker je bil Vreden Kesanja Do Pokesanja – preden so namreč prišli nekateri, ki so bili Z Jakobom, je jedel s pogani – ko pa so prišli, se je začel poganom umikati, tudi se jih ogibati in sicer iz strahu pred obrezanimi – Z Njim vred so se potuhnili tudi drugi Judje, tako da se je celo Barnaba dal zavesti od njihove dvoličnosti – ko pa sem po drugačnih Korakih videl, da nehodijo pravilno, V Skladu Z Resnico 4-ih Evangelijev, sem vpričo vseh rekel Kefu; ‘če ti, ki si Jud, živiš po pogansko in ne po judovsko, kako hočeš Naučiti pogane, da bi živeli po judovsko’

(Galačanom 2,11-14)

Rimokatoličani smo pozvani razkrivati zlo in dela teme preko Svetovnosti, bodisi med Predanimi ali nepredanimi in nebojmo se Ljudi pa Razodevajmo Svetu Rezultate Svetega Duha, da bi se nam čimveč Vernikov Varnikov Pridružilo Odreševati izgubljene Duše pa vsem nam pravim; Nebojte Se tistih, ki umorijo Telo, potem pa nemorejo storiti nič več.

(Luka 12,4)

Ni Mi Vseeno Za Vas in Mi, tako Z Božje Strani, kot izgubljeni z vražje strani, Smo V Vojni Za Vsako Dušo.  

Sem Nam Čvrsta Poverjenica Združenja ZdravaAtmosfera, Darujem Vam Vsem Modrosti Svetega Duha

Vaša Lastna, Anja Fajdiga