SEZNANIMO SE Z RESNICO

Koliko Si Sploh Dovolimo, Da Bi Močno Spoznali Pravo Izvorno Znanje?

Vse Dokler Se Ne Borimo V Lastnosti, A To Je Edino Bojevanje Za Plemenitost S Svojim Časom Dobrote, Smo Tako Zaradi Dezinformacij Omejeni Kot Zaradi Polinformacij Pomanjkljivi Do Resnice, Kateri Je Priča Morala. Vsak Odstop Od Moralnosti Je Odstop Od Resnice In Kadar Nam Ni Mar Do Resnice, Nam Ni Mar Do Morale.

Morala Stopnjuje Stvarnost Globine Resnice In Jim Je Nebeški Izvir Rajskega Izvora Sam Dragi Bog Jezus Kristus.

 Danes živimo od leta nič (od nulte erre) v Kristjanski Dobi, zato nam mora biti vsem čudno;

zaradi česa je Generacijam vedno sedanjost v Zgodovini obremenjena z mnogimi oblikami pritiskov amorale demorale nemorale? … glede na to, da nam ni mogoče zanikati, da Svet trpi muke, odgovor razodeva priznanje, da nad Človekom obstaja duh, ki ni Sveti, temveč je prekleti. To v namenu pomeni, da se moramo soočiti z nevidnim svetom in se potrebujemo zaščititi s Svetim Duhom.

Brez Dobre Volje In Pripravljenosti Ni Pripadnosti, Da Bi Z Zaupanjem Sprejemali Učenje Boljšega Človeka O Človečnosti.  

Brez Molitve, Ki Je Edino Dobra Volja Tako Hvaležnosti S Hotenjem Kot Zaupanja Z Željo, Ni Mogoče Ohraniti Prisotnosti Dragega Boga Jezusa Kristusa V Verigi Odnosa, Kjer Se S Pobožnostjo Slavijo Svetnice In Svetniki.

Tako Se V Javnosti Generacije Učijo Častiti Dobroto, Da Bi Narod Lahko Bil Plemenit, a drugače je surovost zlobnih nad zlobnimi.

Čisto Znanje O NadAngelski Modrosti Imajo Samo Preroki In Nihče Drug.

Dragi Bralci, Prosimo Vas, Da Si Večkrat Preberete In Pristopite K Učenju O Malenkostih Tako V Razumevanju Kot V Promišljanju, Brez Tega Ni Svete Steze.

Pravi Učitelj Je Vedno Prisoten, kot je tudi naš Prerok Dragutin Barušić.  

Ana Medved