SKRB JE SOČLOVEČNA

Dragi Bralci,  vsak bi se nesamo potreboval Seznaniti  z  namenom Družine, da bi sploh lahko Spoznal pomen njene lastnosti,  ker je Garancija  Razvoja In Rasti Človeka, s tem obstoja Civilizacije

Končno je skrajni čas, da se Človek prebudi tako  V Plemenitosti za obrambo Nedolžnih, kot ozavesti V Dobroti za zaščito Nemočnih.

Ampak to negre brez Učenja o Družabnosti, ker edino ona ima odlike korakov Odločnega Odnosa v hojo Odlične Verige, na čelu katere so Modreci za ustvarjanje Raja ali širjenje Nebes. Oni z Misijo Blagoslova razodevajo poslanstvo, da so Najzadnji Prvi in da so Najmanjši Največji.

Živimo v Svetu, ki neprizna Dragega Boga Jezusa Kristusa zaradi zvitosti kneza teme, ki zavaja s svetovnostjo. Zato ni čudno, da so Družine žrtve, Državljani ujeti, Države zasužnjene.

Ni dovolj samo Moliti in Meditirati, temveč moramo biti Primer z znojem Vzora (religiozni samo Molijo, kar ni dovolj, ker v času Molitve imajo moč pomoči in ko prenehajo Z Molitvijo, sile teme zopet pridobijo oblast) ker od Rojenja do konca Življenja je Človek Otrok v Svetu, neglede na to, da postane Starš, pa ostane stari Starš, ki trpi muke, če si nedovoli Učenje in Otrok brez Učenja je res ovira, ker s  pomanjkanjem Dobre Volje se nizajo problemi od preprek do blokad.

Hitro s Srcem, urgentno z Dušo, nujno z Umom je na Ljudeh, da začnemo Pomagati eden drugemu, sicer Človečnost spi in je Duhovnost pozabljena. Ker negre za vrnitev K Svetemu Duhu, temveč gre za ponavljanje obnavljanja Seznanjenosti, da je Človek Dobesedna Podoba Samega Dragega Boga Jezusa Kristusa, tako kot so vsi Nadangeli. 

Ko si Človek Obljubi, da bo služil Dobroti S Človečnostjo Skrbljenja Za Sočloveka, si dovoli biti Priča Blaženosti Naraščajem, da bo vse manj tavanja.

Edino tako bodo Božje Čudežnosti Prosperirale iz nevidne Svetovnosti v vidno Duhovnost, pa bo Humanost S Progresijo  Čarobne Javnosti Cvetela V Generacijah.

Vsi, ki Verujemo, Varujemo  Dragega  Boga  Jezusa Kristusa in smo prežeti S Svetim Duhom pa izpolnjeni Z Angelovanjem, da S Skrušenostjo Povezujemo nesamo simpatizerstvo, temveč Pripadnost Pripravljenega Poverjeništva. 

Nam Učencem ZdraveAtmosfere je uspelo z Božjo in pomočjo Nadučitelja Dragutina Barušić, da smo se prebudili in na pravo pot k Dragemu Bogu Jezusu Kristusu stopili.

Katarina P.